Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Via vårdgaranti

Du som står i vårdkö inom ortopedi-fotkirurgi har möjlighet att via vårdgarantin söka vård på FotCenter Göteborg via vårt vårdavtal med Region Halland, region Värmland samt region Skåne..

Region Halland, avtalsnr. RS210168-5

Region Skåne, avtalsnr. 2023-POL000158-11

Region Värmland,  Dnr: RS/222492, Avtalsnr.: 30/23

Kontakta Vårdgaranti/valfrihetskoordinatorn i din region för mer information.

Västra Götaland, vårdgarantiservice, knappval 3 på telefon: 020 44 55 55.

Halland, vårdgarantiservice: 0771-1900600.

För kontaktuppgifter övriga regioner v.g. se vantetider.se