Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Kvalitet och resultat

Kvalitet är viktigt hos oss och är väl förankrat i vår värdegrund och på alla våra kliniker.

Hur arbetar vi med kvalitet?

  • Årliga revisioner av vårdstandarden KVO11:9. Standarden bygger på Socialstyrelsen förordningar och allmänna råd om ledningssystem. KVO11:9 utgår från de lagar som SOSFS2011 pekar på. De sju viktigaste är: kvalitet, patientsäkerhet, informationssäkerhet, arbetsmiljö, miljö och affärsmässighet. Vi är stolta över att ännu ett år ha genomgått revisionerna med godkänt resultat.
  • Måluppföljning på kvartalsbasis där vi tittar på resultat från kvalitetsregister, fortbildning av medarbetare, patientnöjdhet, postoperativa infektioner och PAL.
  • Vi är med och rapporterar till flera olika kvalitetsregister: Hakir, NRS, Riksfot och Swedankle.
  • Ständig optimering av flöden och vårdförlopp för att patientens väg genom vården ska bli så effektiv och säker som möjligt.
  • Hög tillgänglighet via vårt digitala vårdrum.

Patientnöjdhet och tillgänglighet.

98% nöjda patienter 2022.                                  96% tillgänglighet 2022.