Om FotCenter

Om oss

FotCenter startade 2016 och ingår i Atleva Specialistvård.  FotCenter finns nu i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder en komplett vårdkedja för patienter med fot- och fotledskirurgiska problem och sjukdomar med mottagning, operation och rehabilitering där vi utreder och behandlar patienter.

Vi arbetar för att du som patient ska mötas av en effektiv vård med hög kvalité med ett personligt engagemang och omhändertagande. Vid våra kliniker arbetar läkare som alla är specialister i ortopedi med fot- och fotledskirurgisk vidareutbildning.

Vi har moderna operationssalar med senaste tekniken och vi utför alla typer av operationer i både lokalbedövning och narkos. De flesta ingrepp sker i dagkirurgi d.v.s. du går hem samma dag men möjlighet finns att övernatta vid större kirurgi.

Våra fysioterapeuter behandlar, diagnostiserar och rehabiliterar ett stort antal diagnoser vilket är optimalt för hög kvalité och god kontinuitet.

Värdegrund

För att vi och verksamheten skall kunna utvecklas har vi gemensamt tagit fram ett antal värdeord som utgör basen för hur vi bemöter varandra och hur verksamheten utformas.

Våra värdeord är:

Kompetens

 • Vi skapar förutsättningar för kompetensutveckling.
 • Vi tar alla ansvar för att hålla oss uppdaterade.
 • Genom att fråga varandra höjer vi den kollektiva kompetensen.

Empati

 • Hos oss är alla viktiga, därför visar vi varandra respekt och behandlar varandra så som vi själva vill bli behandlade.
 • Vi är lyhörda för varandras behov.
 • Vi strävar efter att skapa en positiv stämning genom en öppen kommunikation och feedback.

Helhetssyn

 • Vi ser hela människan i alla möten.
 • Vi stannar till och tänker hela vägen för både patient och verksamhet.
 • Rätt person på rätt plats.

Kvalitét

 • Vi strävar efter hög kvalitet.
 • Vi utvärderar och förbättrar vår verksamhet kontinuerligt.
 • Vi är nyfikna, modiga och lösningsfokuserade.

Riksfot

Inom fotkirurgins ramar finns ett stort antal behandlingsmöjligheter som är svåra att utvärdera. Den vetenskapliga grunden för behandlingspraxis är svag inom fotkirurgin, vilket delvis beror på att det är svårt att få tillräckligt stora jämförbara grupper.  Fotkirurgi får betraktas som en relativt ung subspecialitet inom ortopedin, och därför finns väldigt lite forskning på detta område.

Syftet med registret är att förbättra kvaliteten på den fotkirurgiska verksamheten. Årligen utförs närmare 25 000 fotoperationer i Sverige i både offentlig och privat vård. Genom att registrera flertalet operationer kan man relativt snabbt få stora grupper som gör en tillförlitlig statistisk analys möjlig. Syftet är också att utvärdera olika operationsmetoder vid olika diagnoser och komplikationer, samt att i vissa fall jämföra operationsmetoder. I princip ska alla elektiva operationer på personer över 16 år som opereras i fot/fotled ingå i registret.

Det vetenskapliga underlaget för den fotkirurgiska metodologin är svagt. Förhoppningen är att den stora omfattningen av registret kan ge ökad evidens åt metodvalet. Det lokala förbättringsarbetet kan bidra till att sortera ut ineffektiva operationsmetoder. Registret är under konstruktion men kommer att innehålla information om fotkirurgiska operationer. Basdata, comorbiditet, diagnos och åtgärd samt generisk och sjukdomsspecifik PROM ingår.

För mer information se, www.riksfot.se

Swedankle

Vid artros i fotleden till följd av reumatism, förslitning/utnötning eller skador är behandlingen i första hand medicinering, inlägg, stabiliserande förband eller skoanpassning.

När dessa behandlingsformer inte längre har någon verkan och när smärta och gångsvårigheter är stora överväger man operativ behandling. De operationer, som då närmast kommer ifråga är steloperation eller ledprotes.

Moderna fotledsproteser har använts i Sverige sedan 1993. De förstörda ledytorna byts ut mot metallkomponenter, som är konstruerade för att växa fast mot benytorna, mellan metalldelarna insättes en plastdel (”menisk”), som glider mot metalldelarna så att en hygglig rörlighet bibehålles i fotleden. Detta är en stor fördel vid vanlig gång, även om rörligheten sällan lika stor som i en helt frisk och normal fotled.

Fotleden är en mycket komplicerad led och problem kan ibland uppstå efter insättningen av protesen. Protesdelarna kan lossna, obalans och instabilitet i fotleden kan någon gång uppträda. Infektion kan liksom efter alla kirurgiska ingrepp förekomma, men det är ovanligt. Vid problem av större grad kan man ibland byta ut en komponent, men oftast blir det dock vid stora problem fråga om att ta bort protesen och göra en steloperation.

Metoden att ersätta leden med en protes är idag väletablerad och nationella och internationella uppföljningar visar att 90 procent av proteserna sitter kvar efter 5 år och c:a 80 procent efter 10 år. Resultaten är alltså inte riktigt så fantastiska som efter knä- eller höftprotesoperationer, men ändå tillräckligt bra för att rättfärdiga användandet av fotledsproteser.

Vid mycket stora felställningar, uttalad instabilitet eller kraftig stelhet väljer man som förstahandsalternativ steloperation, vilket i de flesta fall ger god smärtlindring, men på bekostnad av rörligheten i fotleden. Komplikationer i form av infektion och bristande benläkning kan någon enstaka gång också förekomma efter denna typ av operation.

Operation med fotledsprotes utförs endast vid ett fåtal ortopediska kliniker och av ett fåtal operatörer för att säkerställa den kirurgiska kvalitén.

För mer information, se www.swedankle.se

 

Samarbetspartners

Vi har avtal med alla försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för vidare handläggning.

Du som står i vårdkö inom ortopedi-fotkirurgi har möjlighet att via vårdgarantin söka vård på Fotcenter via vårdavtal, se nedan;

FotCenter Göteborg har avtal med:

Region Halland, avtals nummer: RS210168-5

Region Skåne, avtalsnr.: 1601476

Region Värmland,  Dnr: RS/222492, avtalsnr: 30/23.

FotCenter Malmö har avtal med:

Region Skåne, avtalsnr.: 1601476

Region Kalmar, avtalsnr.: 2022-341/1

FotCenter Stockholm har avtal med:

Region Värmland, avtalsnr.; Dnr: RS/222492, Avtalsnr.: 30/23

Region Skåne, avtalsnr.: 1601476.

Kontakta Vårdgaranti/valfrihetskoordinatorn i din region för mer information.

Mer information om väntetider inom offentlig sjukvård finns på webbplatsen vantetider.se