Du som står i vårdkö inom fotkirurgi/ortopedi har möjlighet att via vårdgarantin söka vård på FotCenter Malmö via vårt vårdavtal med Region Skåne eller Region Kalmar.

Avtals nummer:

Region Skåne: 1601476

Region Kalmar: 2022-341/1

Kontakta din regions förmedlingscentral för vidare information gällande dina möjligheter att söka vård.

Mer information om väntetider inom offentlig sjukvård finns på webbplatsen www.vantetider.se