Du som bor i Region Skåne samt Region Kalmar och står i vårdkö inom fotkirurgi/ortopedi har möjlighet att via vårdgarantin söka vård på FotCenter Malmö via vårt vårdavtal med Region Skåne eller Region Kalmar.

Om regionerna ovan inte kan erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser har du som patient rätt att få hjälp hos annan vårdgivare. Kontakta din regions förmedlingscentral för vidare information ang. dina möjligheter att söka vård.

Avtals nummer:

Region Skåne: 1601476

Region Kalmar: 2022-341/1

Om du står i kö till fotkirurgi/ortopedi inom offentlig sjukvård kan du kontakta det sjukhus du väntar på att få komma till och begär att du vill att din remiss skickas till FotCenter Malmö. Nedan finner du kontaktuppgifter till de olika sjukhusen i Region Skåne.

Centralsjukhuset Kristianstad, Hässleholms sjukhusorganisation, Lasarettet i Ystad
Telefon: 044-309 27 37, växeln slussar vidare till rätt mottagning
E-post: informateket.kryh@skane.se

Helsingborgs lasarett, Lasarettet i Landskrona, Ängelholms sjukhus
Telefon: 042-406 25 90, växeln slussar vidare till rätt mottagning
E-post: biblioteket.hbg@skane.se

Hälsostaden Ängelholm
Telefon: 0431-819 34, växeln slussar vidare till rätt mottagning
E-post: sjukhuset.angelholm@skane.se

Lasarettet Trelleborg
Telefon: 0410-552 68, växeln slussar vidare till rätt mottagning
E-post: sjukhusbiblioteket.trelleborg@skane.se

Skånes universitetssjukhus Lund
Telefon: 046-17 17 25, växeln slussar vidare till rätt mottagning
E-post: sjukhusbiblioteket.lund@skane.se

Skånes universitetssjukhus Malmö
Telefon: 040-33 80 30, växeln slussar vidare till rätt mottagning
E-post: patientforum.sus@skane.se

Adress Region Skånes förmedlingscentral:

Hälso-och sjukvårdsstrateg, vårdlots

Dockplatsen 26
211 19 Malmö
Telefon: 040-675 32 37
Mobiltelefon: 0722-46 98 34

Patientservice.gsf.rs@skane.se

Läs mer på: http://www.1177.se/Dokument/Skane/Vardgaranti/vardgaranti_broschyr_a5.pdf?epslanguage_se

Kontaktuppgifter Region Kalmar läns vårdlots:

Telefon: 010-35 80 555
Mail: vardlots@regionkalmar.se
Inga personuppgifter ska skickas via mejl.

 

Mer information om väntetider inom offentlig sjukvård finns på webbplatsen www.vantetider.se