Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Broskskador i fotleden är ett ofta dolt och missförstått problem. Går skadorna obehandlade kan konsekvenserna blir stora med smärta och funktionsinskränkning och i sent skede sekundär artros (broskförslitning).

Mindre skador (mindre än en kvadratcentimeter) vet vi sedan länge att med goda resultat kan behandlas med artroscopiska metoder. För större skador är resultaten betydligt sämre och alternativa metoder har utvecklats men ingen enstaka metod har fått fullt genomslag då resultaten generellt inte lever upp till det man önskar, dvs en smärtfri välfungerande fotled.

Den metod som i dagsläget verkar ge bäst långsiktiga resultat på större skador är att ersätta den skadade delen av leden med en metallplugg med högpolerad yta. Det finns nu långtidsstudier som visar mycket goda resultat även efter så lång tid som tio år.

Den variant av ovanstående teknik som vi på FotCenter nu erbjuder i samarbete med det svenska företaget Episurf går ut på att man efter skiktröntgen av fotleden gör ett skräddarsytt implantat (metallplugg) som precis ersätter den skadade delen av ledytan. I metoden ingår också skräddarsydda 3D-printade sågjiggar och borrguider för att öka precisionen i operationen och ytterligare förbättra resultaten.

Vi kan med glädje meddela att teamet på Fotcenter nu utfört den första operationen med gott resultat. Med på operationen var kirurg Hans Wahlström FotCenter och professor Niek van Dijk från Amsterdam som också varit med och utvecklat metod, instrument och implantat.

Samarbetet med Professor van Dijk kommer att fortsätta och han kommer att vara en del av en kompetens- och kunskapsresurs som FotCenter har tillgång till i samband med beslut om åtgärd och operationer på enskilda patienter.

 Niek van Dijk talusoperation fotcentertalusoperation fotcenter Niek van Dijk