Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Susanne är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Specialist i ortopedi sedan 2012 och har arbetat med fotkirurgi sedan dess. Ansvarig för fotsektionen NU-sjukvården 2018-23. Susanne började började arbeta på FotCenter januari 2024.

 

Narine är specialist i ortopedi sedan 2016 och är utbildad bl.a. vid Nyköpings lasarett, Karolinska Sjukhuset och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Hon har en bred kompetens inom ortopedisk kirurgi som innefattar frakturkirurgi hos barn och vuxna, höft- och knäproteskirurgi och har på senare år inriktat sig mot fot- och fotledskirurgi. Hon tjänstgör fortfarande som överläkare inom Region Sörmland på deltid. Narine är medlem i Sveriges läkarförbund, Svensk Ortopedisk Förening och Svenska Fot- och Ankelkirurgiska Sällskapet.

Mats är Överläkare i ortopedi och har arbetat med fotkirurgi på heltid i ca 20 år. Han har arbetat under/ auskulterat hos följande : Md Mats Åström, Professor Urban Rydholm, Md Pascal Rippstein, Professor Beat Hintermann och Md Pär-Henrik Ågren. Han Medlem i Europeiska fotsällskapet och Svenska fotsällskapet där han har varit styrelseledamot och kassör. Mats föreläser regelbundet på vidareutbildnings programmet för blivande ortopeder och är medförfattare till fotsällskapets Nationella rekommendationer om fotkirurgi

Mats är väl förtrogen med alla standard operationer i foten så som Halluxvalgus , förvärvad plattfot, steloperation av fot och fotled och fotledsproteser.

Sinan är överläkare specialiserad inom fotkirurgi vid NU Sjukvården. Med en erfarenhet inom ortopedi har Sinan fokuserat på fotkirurgi sedan 2020. Är medlem i svensk ortopedisk förening och SLF. Sinan är utöver sin tjänst på FotCenter också en del av fotteamet inom NU-sjukvården.

Ortopedspecialist utbildad på Karolinska Universitetssjukhuset. Delar sin tjänstgöring mellan FotCenter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inriktad på all typ av fot- och fotledskirurgi, såväl öppen som med titthålsteknik, trauma, frakturkirurgi och korrektionskirurgi i framfot, mellanfot och bakfot. Medlem i Svenska läkarförbundet och Svensk Ortopedisk Förening. Medlem i styrelsen för det Svenska Fot och Ankelkirurgiska Sällskapet.

Natalia är specialist i ortopedi med inriktning på fot- och fotledskirurgi. Hon är utbildad vid Hudiksvalls Sjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Natalia är fortfarande verksam på Akademiska Sjukhuset på deltid där hon behandlar både långvariga sjukdomar i fotled och fot och akuta skador i nedre extremitet. Natalia har bred kompetens i fotens och fotledens skador, sjukdomar och deformiteter och deltar i utbildning av läkarstudenter och ortopeder inom fot- och fotledskirurgi på Akademiska Sjukhuset. Hon började arbeta på FotCenter 2023. Natalia disputerade vid karolinska Institutet 2005. Hon är medlem i Sveriges läkarförbund och Svensk fotkirurgisk förening.

Jonas är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Han är utbildad på ortopedkliniken i Växjö samt Ljungby och tjänstgör fortfarande i Region Kronoberg. Huvudområdet är fot och fotledskirurgi. Har intresse och kompetens för de flesta fotkirurgiska skador och ingrepp, såväl öppna som artroskopiska.

Är medlem i Svenska Läkarförbundet och Svenska Fotkirurgiska Sällskapet.

Anne är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Hon är utbildad på Södersjukhusets ortopedklinik och därefter varit med och byggt upp en omfattande fot- och fotledskirurgisk verksamhet på Nacka Sjukhus. Anne började arbeta på FotCenter 2016.

Anne har i många år varit aktiv i Svensk fotkirurgisk förening, SFS, och i kvalitetsregistren Swedankle och Riksfot. Anne har en bred kompetens i fotens och fotledens skador, sjukdomar och deformiteter och har i många år vidareutbildat ortopeder samt fot- och fotledskirurger. Är medlem i Sveriges läkarförbund och i Svensk fotkirurgisk förening.

Ortopedspecialist sedan 2013 med inriktning fot- och fotledskirurgi. Han disputerade 2018 vid Lunds Universitet. Har är utbildad på Skånes Universitetetssjukhus i Malmö där han fortfarande delvis tjänstgör. Vasileios har en bred kompetens i fot och fotledens skador, sjukdomar och deformiteter.