Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Till intygsskrivningen tar du med dig:

-Legitimation

-Begäran från försäkringsbolaget

-Journalkopior rörande skadan (om du behandlats hos annan vårdgivare)

-Röntgenutlåtande rörande skadan (om du behandlats hos annan vårdgivare)

Kostnad:

-Invaliditetsintyg 6.304 kr

-Intyg enklare ex. till gym 680 kr

-Intyg omfattande ex. rättsintyg 4.150 kr