Jasmina tog sin sjukgymnastexamen 2005 och sedan dess arbetat som fysioterapeut inom primärvård och slutenvård, varav sju år på ortopeden SUS Malmö/Lund där Jasmina har specialiserat sig på fot med mjukvävnadsskador, frakturer samt postoperativ rehabilitering.

Åse har en magisterexamen i fysioterapi och har varit verksam som fysioterapeut sedan 1998. Åse har arbetat på Fysioterapi Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i över 20 år, i huvudsak med rehabilitering vid ortopediska skador och har sedan många år, rehabilitering vid sjukdomstillstånd och skador i fot och fotled som sitt specialområde. Under flertalet år var hon en av nyckelpersonerna i fotteamet på Fysioterapin SU Mölndal och var engagerad i arbetet med att förbättra omhändertagandet av patienter med besvär och skador i fot och fotled. Sedan 2018 är Åse en del av styrgruppen för Svenska Nationella Fotledsregistret (Swedankle).

Annika är legitimerad Fysioterapeut med examen från Karolinska Institutet 2022 med foten som specialintresse sedan länge.
Har vidareutbildning inom idrottsmedicin och är certifierad Foot Function Instructor.
Annika brinner för fotträning och fotens naturliga funktion.
Annika föredrar utomhusträning och friluftsliv och har speciellt många mil i kajakpaddling bakom sig.

Oscar har jobbat som fysioterapeut sedan 2019 efter examen från Karolinska Institutet. Sedan 2021 har han även en magister i idrottsmedicin. Oscar har även sedan tidigare en tvåårig tränarutbildning från Bosön och läst andra vidareutbildningar inom biomekanik. Som elitidrottare inom orientering, men att även tävlat i löpning har han en bred kompetens i hur man anpassar träning efter skador.

Cecilia blev färdig fysioterapeut 1994 med lång och bred erfarenhet inom ortopedisk -och idrotts medicinsk rehabilitering och innehar magisterexamen i fysioterapi. År 2022 disputerade Cecilia inom muskelfysiologi och biomekanik (Stretch-shortening cycle (SSC) muscle power, muscle strength and functional capacity in Scandinavian women and men – Effects of ageing). Med en bakgrund som elitidrottare inom freestyleskidåkning och snowboard med priser i internationella tävlingar samt SM har hon stor erfarenhet att anpassa träning efter skada. Hon har anlitats av nationella och internationella universitet och konferenser som föreläsare och leder kurser kring foten och dess skador med rehabilitering. Cecilia brinner för rörelseoptimering och att man aldrig är starkare än svagaste länken.

 

 

Dagny har jobbat som fysioterapeut sedan 2016. Hon har gått sin utbildning i Finland och håller nu på att slutföra sina masterstudier med huvudområde idrottsvetenskap och biomekanik.
Hon har erfarenhet inom rehabilitering i elitfotboll samt alternativ träning. Hon har en bakgrund som elitidrottare och har mycket erfarenhet av att anpassa träning efter behov.
Dagny brinner för att alla skall hitta glädjen till att röra sig.