Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Susanne är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Specialist i ortopedi sedan 2012 och har arbetat med fotkirurgi sedan dess. Ansvarig för fotsektionen NU-sjukvården 2018-23. Susanne började började arbeta på FotCenter januari 2024.

 

Sinan är överläkare specialiserad inom fotkirurgi vid NU Sjukvården. Med en erfarenhet inom ortopedi har Sinan fokuserat på fotkirurgi sedan 2020. Är medlem i svensk ortopedisk förening och SLF. Sinan är utöver sin tjänst på FotCenter också en del av fotteamet inom NU-sjukvården.

Ortopedspecialist utbildad på Karolinska Universitetssjukhuset. Delar sin tjänstgöring mellan FotCenter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inriktad på all typ av fot- och fotledskirurgi, såväl öppen som med titthålsteknik, trauma, frakturkirurgi och korrektionskirurgi i framfot, mellanfot och bakfot. Medlem i Svenska läkarförbundet och Svensk Ortopedisk Förening. Medlem i styrelsen för det Svenska Fot och Ankelkirurgiska Sällskapet.

Åse har en magisterexamen i fysioterapi och har varit verksam som fysioterapeut sedan 1998. Åse har arbetat på Fysioterapi Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i över 20 år, i huvudsak med rehabilitering vid ortopediska skador och har sedan många år, rehabilitering vid sjukdomstillstånd och skador i fot och fotled som sitt specialområde. Under flertalet år var hon en av nyckelpersonerna i fotteamet på Fysioterapin SU Mölndal och var engagerad i arbetet med att förbättra omhändertagandet av patienter med besvär och skador i fot och fotled. Sedan 2018 är Åse en del av styrgruppen för Svenska Nationella Fotledsregistret (Swedankle).