Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Ledbandsskada – Stukad Fotled

Inledningledbandsskada

Stukad fotled är en vanlig skada då ett eller flera ledband tänjs ut, går av eller släpper med sitt fäste.

Akut är tryckförband, högläge och tidig rörelseträning med belastning viktigt.  I de allra flesta fall leder stukning inte till några bestående besvär men sjukgymnastrehabilitering, och stabiliserande bandage kan vara av värde.

Vid sena besvär i form av smärta, upphakningar och instabilitet kan ny belastad röntgen och remiss till ortoped/fotkirurg vara av värde. De patienter som inte blir bra kan förutom uttänjda ledband ha andra skador i fotleden.

Symtom

Akut: Svullnad pga blödning och smärta

Senare: Smärta vid belastning, upphakningar, instabilitet och inskränkt rörlighet.

Diagnostik

Akut: Ibland aktuellt med röntgen för att utesluta skelettskada.

Senare: Belastad röntgen och ibland krävs ytterligare utredning med MRI.

Behandling utan operation

Akut: Högläge, kompressionsförband och kyla. Stabiliserande bandage/otros. Tidig rörelseträning och belasta så mycket smärtan tillåter.

Senare: Träning av stabilitet hos sjukgymnast minst 3 månader eventuellt i kombination med antiinflammatorisk medicinering.

Behandling med operation

Innan operation är aktuellt bör rehabilitering hos sjukgymnast pågå minst 3 månader.

Vid operationen stramas ledbanden upp. Omkringliggande vävnad inspekteras och kombinerade skador åtgärdas samtidigt. Operationen utförs i narkos som ett dagkirurgiskt ingrepp och kombineras ibland med atroskopi.

Efter operation

Gips

På operationsavdelningen får du en gips med sula som är avtagbar. Ibland kan gips bytas ut eller ersättas med otros/bandage. Om du har otros får du i regel ta av denna och rörelseträna fotleden. På grund av svullnad i foten kan gipset trycka och göra ont, lägg då i första hand upp foten i högläge, om smärtan inte minskar kontakta ortopedmottagningen. Om gipset skaver så det känns som skavsår, kontakta ortopedmottagningen på kontorstid för ställningstagande till gipsbyte.

Mot slutet av gipstiden sitter gipset lösare det spelar oftast ingen roll.

Belasta

Vanligtvis får du belasta efter operationen.

Hygien/Dusch

Håll gips torrt och rent, skydda med plast vid dusch. Speciella plastskydd finns också att köpa på Apotek och i sjukvårdsaffärer

Läkemedel

Behovet av smärtlindring varierar och är individuellt. Kombinationsbehandling med antiinflammatoriskt läkemedel är vanligt, värktabletter kan minskas och bara tas vid behov efter några dagar. Recept på tabletter skrivs ut vid operationen och kan hämtas på apoteket. Oftast kan man fortsätta sin vanliga medicinering, vid tveksamhet fråga din läkare.

Stygn

Stygnen tas bort ca 3 veckor efter operationen.

Svullnad

Alla nyopererade fötter svullnar länge, ibland flera månader. Sitt med foten i högläge och höj gärna fotändan i sängen (lägg kudde under madrassen) speciellt första veckan. Högläge minskar också smärtan efter operationen. Använd stödstrumpor efter av gipsning eller ha fot och underben lindade så länge svullnaden kvarstår.

Sjukskrivning

Sjukskrivningens längd varierar beroende på typ av ingrepp och vilket slags arbete man har och ofta behövs kortare vila med foten i högläge. Tungt stående/gående arbete kräver ofta upp till 6 veckors sjukskrivning.

Kontroller efter operation

Första återbesök är efter 2-3 veckor med sårkontroll, borttagande av stygn och av- eller omgipsning. Gipset kan ibland ersättas av otros. Efter ca 6 veckor är det lämpligt med sjukgymnastik.

Komplikationer

Den vanligaste komplikationen är infektion, denna är oftast ytlig och kräver endast sårvård och endast ibland antibiotika. Djup infektion är mycket ovanligt. Om du misstänker infektion (mer ont, feber, allmän sjukdomskänsla) kontakta ortopedmottagningen. Mindre nervpåverkan med känselbortfall i operationsområdet förekommer. Blodpropp är ovanligt och motverkas med rörelseträning, belastning och högläge.

Om det uppstår besvär efter operationen

Kontakta i första hand din behandlande klinik:

FotCenter Stockholm 08 572 343 80

FotCenter Göteborg: 031 389 62 90

Klicka här för att läsa texten i PDF-format