Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Ganglion

Ganglion

Inledning
Ganglion är en vätskefylld utbuktning från en led eller senskida, oftast stor som en ärta men den kan bli större.

Orsak
Orsaken är okänd men kan bero på artros i underliggande led men uppstår ofta utan orsak.

Symtom
Ganglion kan orsaka smärta eller obehag när den kommer i kläm i skor men är oftast mer kosmetiskt besvärande.

Behandling/Operation
Ganglion är helt ofarligt och kan försvinna av sig själv, vid besvär kan man operera bort det. Operation görs i lokalbedövning och ingreppet tar 15-20 minuter.

Efter operationen
Förband
Närmast huden har du ett operationsförband, som helst ska sitta på tills stygnen tas bort efter två veckor. Om det blöder igenom när du är nyopererad, förstärk förbandet med ytterligare kompresser och elastisk linda. Om förbandet är blodigt, blir mycket smutsigt eller vått kan det bytas under rena förhållanden.

Belasta/Skor
Man får gå på foten och belasta så mycket som smärtan tillåter.

Hygien/Dusch
Håll förbandet torrt och rent, skydda med plast vid dusch. Man kan duscha eller bada hela foten när såret är helt läkt.

Läkemedel
Lokalbedövningen du får vid operationen verkar i 6-8 timmar. Behövs värktabletter får du recept vid operationen. Oftast kan man fortsätta sin vanliga medicinering, vid tveksamhet fråga din läkare.

Stygn
Efter ca 2 veckor tar man bort stygnen antingen på din mottagning eller hos distriktssköterskan.

Svullnad
Alla nyopererade fötter svullnar länge, sitt med foten i högläge speciellt första veckan. Högläge minskar också smärtan efter operationen. Använd stödstrumpor så länge du svullnar.

Sjukskrivning
Sjukskrivning behövs sällan men beror på vilket arbete man har.

Komplikationer
Den vanligaste komplikationen är infektion, denna är oftast ytlig och kräver endast sårvård och undantagsvis antibiotika. Djup infektion är mycket ovanligt vid denna typ av operation. Mindre nervpåverkan med känselbortfall i operationsområdet förekommer. Blodpropp är ovanligt och motverkas med rörelseträning och högläge.

Om det uppstår besvär efter operationen
Kontakta i första hand din behandlande klinik:

FotCenter Stockholm 08 572 343 80

FotCenter Göteborg 031 389 62 90