Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Fotledsartros

Fotledsartros
Broskförslitning i fotledenfotledsartros

Inledning
Artros (broskförslitning) i fotleden förekommer efter skador, vid reumatiska sjukdomar och ibland utan känd orsak. fotledsartros

Symtom
De vanligaste symtomen är stelhet, belastningssmärta och värk, ibland kan det förekomma felställning så man upplever snedhet och instabilitet i fotleden. Många är också svullna till och från. Symtomen kan variera mycket över tiden och en ”artrosled” kan i perioder vara besvärsfri, men är också känslig för belastning och skador.

Diagnostik
Utredning startar alltid med en belastad röntgen av fot och fotled, ibland behövs komplettering med CT eller MRI.

Behandling utan operation
Man börjar alltid behandlingen utan operation:

– Sjukgymnastik med träning för att stärka fotens muskulatur och balans.
– Ortopedtekniska hjälpmedel (skor, inlägg, bandage).
– Värktabletter och/eller antiinflammatoriska läkemedel samt eventuellt cortisoninjektion i leden.
– Avlastning med käpp eller krycka.

Hjälper inte ovanstående behandling kan man överväga operation.

Behandling med operation
Lindrig artros kan ibland behandlas med titthålskirurgi. Smärta vid svår artros kan lindras med operation man kan då välja mellan steloperation eller fotledsprotes. Val av metod sker i samråd mellan patient och kirurg.

Vanligtvis kvarstannar man någon natt efter operationen.

Förberedelser inför operation
Hjälpmedel
Om du har problem att klara dig hemma med att ta dig i och ur säng, upp och ner från toalett/stol, tvätta dig eller klä på dig ta kontakt med arbetsterapeut/biståndsbedömare på din vårdcentral före operationen för att du skall få de hjälpmedel du kan tänkas behöva efter din operation.

De hjälpmedel som kan komma ifråga är toalettförhöjning, duschpall, rollator, kryckor, betastöd eller transportrullstol.

Hemhjälp
Om du tror dig behöva hjälp i hemmet och inte har anhöriga, kontakta biståndsbedömare på din vårdcentral.

Efter operation
Vårdtid
Vanligtvis stannar man på vårdavdelningen i 1-2 dagar

Gips
På operationsavdelningen får du gips och senare en sula under gipset som är avtagbar. På grund av svullnad i foten kan gipset trycka och göra ont, lägg då i första hand upp foten i högläge, om smärtan inte minskar kontakta mottagningen. Om gipset skaver så det känns som skavsår, kontakta vår mottagning på kontorstid för ställningstagande till gipsbyte. Mot slutet av gipstiden sitter gipset lösare det spelar oftast ingen roll.

Protes: Gips tid ca 6 veckor

Steloperation: Gipstid ca 10-12 veckor

Belasta
Protes: Får vanligtvis belasta till smärtgränsen direkt efter operationen.

Steloperation: Får vanligtvis belasta efter halva gipstiden.

Hygien/Dusch
Håll gips torrt och rent, skydda med plast vid dusch, enklast är plastkasse och silvertejp men speciella plastskydd finns också att köpa på apotek och i sjukvårdsaffärer.

Läkemedel
Behovet av smärtlindring varierar och är individuellt. De flesta patienter har en smärtkateter och får god smärtlindring direkt efter operationen. Fortsatt smärtlindring består av en kombination av läkemedel som minskas och bara tas vid behov efter några dagar. Recept på värktabletter skrivs ut vid operationen och kan hämtas på apoteket. Oftast kan man fortsätta sin vanliga medicinering, vid tveksamhet fråga din läkare.

Stygn
Stygn tas bort vid återbesöket på ortopedmottagningen ca 2-3 veckor efter operationen.

Svullnad
Alla nyopererade fötter svullnar länge, ibland flera månader. Sitt med foten i högläge och höj gärna fotändan i sängen (lägg kudde under madrassen) speciellt första veckan. Högläge minskar också smärtan efter operationen. Använd stödstrumpor efter avgipsning eller ha fot och underben lindade så länge svullnaden kvarstår.

Sjukskrivning
Sjukskrivningens längd varierar beroende på typ av ingrepp och vilket slags arbete man har men ofta behövs minst 2 veckors vila med foten i högläge. Tungt stående/gående arbete kräver ofta 3-4 månaders sjukskrivning.

Kontroller efter operation
Första återbesök till sjuksköterska är efter 2-3 veckor med av gips, sårkontroll och borttagande av stygn. Gips ersätts med ortos. Efter 6 veckor är det återbesök till läkare med kontroll och röntgen. För stelopererade patienter avgörs efter röntgen om belastning är tillåtet. Nästa återbesök är efter ytterligare 6 veckor. Efter avslutad immobilisering kan det vara motiverat med sjukgymnastrehabilitering.

Komplikationer
Den vanligaste komplikationen är infektion, denna är oftast ytlig och kräver endast sårvård och endast ibland antibiotika. Djup infektion är mycket ovanligt. Om du misstänker infektion (mer ont, feber, allmän sjukdomskänsla) kontakta ortopedmottagningen. Mindre nervpåverkan med känselbortfall i operationsområdet förekommer. Blodpropp är ovanligt och motverkas med rörelseträning och högläge, detta instruerar sjukgymnasten dig om på vårdavdelningen. Du får också en daglig förebyggande blodproppsspruta.

Om det uppstår besvär efter operationen
Kontakta i första hand din behandlande klinik:

FotCenter Stockholm 08-572 343 80

FotCenter Göteborg 031-389 62 90