Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

CRPS – Complex Regional Pain Syndrom

CRPS – Complex Regional Pain Syndrom

Inledning
CRPS är ett långvarigt smärttillstånd som kan inträffa efter en skada eller en operation, en hand/arm eller fot/ben kan drabbas. Synonyma namn: FHS, Sudecks dystrofi, Sympatisk reflexdystrofi. Det finns CRPS 1 och CRPS 2.

Orsak
Orsaken är oklar, man kan se en förändring i nervsignalerna till och från foten, en neurogen inflammation och dysfunktion i det autonoma nervsystemet. Man vet inte i förväg vem som drabbas.

Symtom
Smärta.
Svullnad och stelhet.
Kontrakturer, svårighet med finmotorik.
Överkänslighet för kyla, värma, blåst, beröring och tryck
Foten känns varmare eller kallare än andra foten.
Färgförändringar i huden.
Ökad/minskad svettning.
Svaghet/darrningar.
Tunnare hud/naglar.
Ökad hårväxt.CRPS är förknippat med negativ påverkan på humör, sömn, arbete, relationer, sociala aktiviteter och förknippas med mycket oro.

Behandling
Erfarenhet har visat att tidigt insatt behandling av CRPS kan ge en snabbare läkning, kombinationsbehandling är att föredra. En del läker ut med vissa resttillstånd.

Läkemedel
Alvedon/Panodil.
Antiinflammatoriskt läkemedel typ Diklofenac.
Morfinliknande preparat.
Psykofarmaka ex Tryptizol vid nattliga besvär.

Sjukgymnastik och arbetsterapi
Rörelse- och känselträning, svullnadsbehandling, TENS, akupunktur, ortosbehandling.

Nervblockad
Utförs på smärtklinik.