Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Rökstopp inför operation

Rökstopp inför operation

Rökstopp bör ske 4 veckor innan operationen och vara under hela läknings-processen, dvs 4 veckor efter ingreppet.

Rökare kommer informeras om förhöjd komplikationsrisk och erbjudas information om var de kan vända sig för rökavvänjningsbehandling.

Rökstopp inför operation minskar risken för komplikationer som infektion, sårläkningsstörning och blodpropp med 50 procent. Därför har Svenska läkaresällskapet och Svenskt kirurgiskt råd som består av alla kirurgiska specialistföreningar, tagit ett principbeslut om att verka för det avgränsade målet att alla operationer ska bli rökfria.

Sluta röka linjen: http://slutarokalinjen.se