Fotkirurg Kristina Aule Wallerman jämförde patienter som genomgick någon form av osteotomi i framfoten (Chevron, cheilektomi mm), 40 patienter som inte fick respektive 40 patienter som fick 1g Cyklokapron direkt inför sin operation. Syftet var att minska blödning och därmed postoperativ smärta. Medelvärdet för smärta enligt VAS dagen efter operationen var 1 steg lägre både i vila och i rörelse (minimal clinically significant difference är 0,9) för patienterna i gruppen som fått Cyklokapron. Behovet av extra omläggning på mottagningen p.g.a. blödning minskade också (från fyra patienter till en). Tranexamsyra i engångsdos bedöms vara en säker behandling med få biverkningar. Detta är självklart ingen vetenskaplig studie, men resultatet indikerar ändå att det kan ha en positiv inverkan.

4 oktober kl. 8-9 presenterar Atleva och FotCenter Göteborg sina verksamheter.
Övriga deltagare är: Gothia Forum och Wellspect HealthCare.

Vi välkomnar Annika Schmidt undersköterska som börjar på FotCenter Göteborg den första mars. Vi ser framemot att ha dig här!

Annika är undersköterska och har tidigare jobbat på Sahlgrenskas akutmottagning, de senaste 6 åren på Ortopedmottagningen, Capio Lundby Närsjukhus. Annika har nyligen vidareutbildat sig och är nu specialistundersköterska inom anestesi operation och intensivvård.

Vi välkomnar Christel Fransson, medicinsk sekreterare och Ingela Davidsson, undersköterska till FotCenter Stockholm.

Göteborg och Stockholm

Torsdag 18 juni: öppet till 12:00

Fredag 19 juni: Stängt

Vi välkomnar Krister Angel Ortoped specialist i fot- och fotledskirurgi till FotCenter Göteborg.