Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Även om det är semestertider finns vi här för att hjälpa dig hela sommaren, våra kliniker har öppet som vanligt.

Glad sommar önskar vi på FotCenter!

Cecilia Elam, fysioterapeut på FotCenter Göteborg har blivit invald som ledamot i den nationella arbetsgruppen Fotbesvär | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)  en nationell plattform för evidensbaserad vård och kunskapsstöd. Cecilia är drivande i att belysa skador och sjukdomar i fot/fotled, att lyfta blicken och se helheten. Tillsammans med kollegorna på FotCenter har hon genom åren bidragit till att förbättra omhändertagandet och rehabiliteringen på ett nationellt plan.

Du som står i vårdkö har från och med 1/5-2024 möjlighet att via vårdgarantin söka vård på Atleva FotCenter via vårt vårdavtal med Region Skåne.

Avtals nummer: 2023-POL000158-11

Kontakta Vårdgaranti/valfrihetskoordinatorn i din region för mer information.

Mer information om väntetider inom offentlig sjukvård finns på webbplatsen www.vantetider.se

Här finns massor med bra information om fotbesvär. F.n. är inläggen på arabiska men Sinan kommer framöver kombinera med svenska inlägg.

Fotkirurg Kristina Aule Wallerman jämförde patienter som genomgick någon form av osteotomi i framfoten (Chevron, cheilektomi mm), 40 patienter som inte fick respektive 40 patienter som fick 1g Cyklokapron direkt inför sin operation. Syftet var att minska blödning och därmed postoperativ smärta. Medelvärdet för smärta enligt VAS dagen efter operationen var 1 steg lägre både i vila och i rörelse (minimal clinically significant difference är 0,9) för patienterna i gruppen som fått Cyklokapron. Behovet av extra omläggning på mottagningen p.g.a. blödning minskade också (från fyra patienter till en). Tranexamsyra i engångsdos bedöms vara en säker behandling med få biverkningar. Detta är självklart ingen vetenskaplig studie, men resultatet indikerar ändå att det kan ha en positiv inverkan.

4 oktober kl. 8-9 presenterar Atleva och FotCenter Göteborg sina verksamheter.
Övriga deltagare är: Gothia Forum och Wellspect HealthCare.

Vi välkomnar Annika Schmidt undersköterska som börjar på FotCenter Göteborg den första mars. Vi ser framemot att ha dig här!

Annika är undersköterska och har tidigare jobbat på Sahlgrenskas akutmottagning, de senaste 6 åren på Ortopedmottagningen, Capio Lundby Närsjukhus. Annika har nyligen vidareutbildat sig och är nu specialistundersköterska inom anestesi operation och intensivvård.