Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

I år har vi valt att skänka en gåva till Min Stora dag och Suicide Zero, två viktiga organisationer vi vill stötta!

Pga. utbildning så är vår telefonrådgivning stängd fredagen den 26 november.

Louise Nordlander är ST-läkare från Södersjukhuset. Hon är hos oss nu på FotCenter Stockholm i 6 veckor för att lära sig mer om fot- och fotledskirurgi i sin specialistutbildning.

Vi är stolta över att Anna Östberg Elmlund, Fotkirurg på FotCenter i Stockholm, blivit vald till ny ordförande i Svenska Fotkirurgiska Sällskapet (SFS) i maj 2021.

SFS är en ideell förening för fotkirurger som arbetar för att främja fotkirurgin på olika sätt med bland annat möten, som samarbetspartner till de fotkirurgiska kvalitetsregisterna Riksfot och Svenska Nationella Fotledsregistret och med nationella och internationella kontakter.

Anna ser det som en ära att få representera och arbeta för fotkirurgin i Sverige på detta sätt.

Vi bygger för framtiden – Atleva samlar alla Göteborgskliniker i nya stadsdelen för hälsa och life science i Mölndal.

Nu är det klart att vi på Atleva – förlägger alla fyra göteborgsbaserade kliniker (Smärthjälpen, HandCenter, FotCenter och Werbe & Partners) samt vårt kontor i GoCo Health Innovation City. Satsningen görs i nya kvarteret GoChttps://www.fotcenter.nuo Clinic som blir ett 8000 kvadratmeter stort center för specialiserad utförandevård och en viktig pusselbit i klustrets utveckling.

Inplanerad inflytt kommer ske första kvartalet år 2023. Vi ser alla framemot denna resa!

Fr.v. Jonas Obert, GoCo samt Ola Collin, Grundare och Etableringschef Atleva.
GoCo Health Innovation City

Vi hälsar Arianna Yazdani sjuksköterska välkommen till FotCenter Stockholm.

Rutiner pga. pågående Covid-19-pandemi, 2021-09-08.

Samhällets pandemi-restriktioner kommer inom kort att upphöra. Till dess fortsätter vi följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men vi får räkna med att Covid-19 kommer att fortsätta vara en pågående global sjukdom som kan medföra svår sjukdom och till och med förtidig död. Därför är vi på FotCenter fortsatt måna om både din och vår hälsa och gör allt vad vi kan för att motverka smittspridning. Vi på FotCenter vill att du som patient ska känna dig så trygg som möjligt när du söker och får vård hos oss.

Vid minsta tecken på symtom såsom hosta, halsont, feber, muskelvärk eller snuva, kom inte till kliniken.

Vi ber vi dig ta kontakt med oss på telefon, klicka på den klinik du vill komma i kontakt med (Stockholm och Göteborg), alternativt via vårdrummet, för besked om vidare handläggning. Hos oss kan du få digitala videobesök om det är möjligt, vilket innebär att du träffar din läkare eller fysioterapeut via en app i telefonen.

Vi bedriver endast planerad sjukvård och hanterar inte patienter med pågående smittsam sjukdom. Vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för att utsätta patient och personal för smitta och lagt ytterligare fokus på våra redan strikta hygienrutiner.

Anhöriga tillåts inte komma in på kliniken förutom i undantagsfall. Vi använder oss av plexiglas mellan patient och behandlare och använder visir vid närmare kontakt. Alla patienter och behandlare tvättar och spritar sina händer innan undersökningen. Vi glesar ut i väntrummen för att begränsa antalet samtidigt, vi kan också be dig att använda munskydd när du kommer till mottagningen. Bland personalen har vi infört extraordinära hygienrutiner för att minimera smittspridning. Är du nyligen hemkommen från en utlandsresa? Vi ber dig då läsa vår information som gäller dig HÄR.

Vi gör allt som står i vår makt att åstadkomma en så säker miljö som möjligt på FotCenter för att kunna fortsätta utföra den vård våra patienter behöver.

Vi hälsar Dr Erika Sjöberg ST-läkare Södersjukhuset välkommen till FotCenter Stockholm för 5 veckors intensiv Fotkirurgisk utbildning, detta är en del i hennes specialistutbildning i ortopedi.

Har du varit utomlands senaste veckan?

Reseinformation Covid-19

För dig som patient uppmanas du att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som du hittar HÄR.

I sammandrag innebär detta att:

 1. Du ska ta ett PCR-test efter ankomsten till Sverige, oavsett om du har symtom eller inte.
 2. Har du kommit till Sverige efter besök i ett land utanför EU och som inte tillhör ”undantagsländerna” (se FHM:s webbplats, enligt ovanstående länk), ska du dessutom stanna hemma i sju dagar samt testa dig en andra gång. Testet utförs fem dagar efter ankomsten till Sverige.

Undantag:

 1. Från kravet på PCR-testning efter ankomst.
   1. Om du enbart har rest inom Norden.
   2. Om du är fullvaccinerad (två doser) för minst två veckor sedan.
   3. Om du är barn under sex år och är symtomfri, däremot bör barnet stanna hemma och undvika nya kontakter i sju dagar.
 2.  Från kravet på att stanna hemma i sju dagar:
   1. Om du är fullvaccinerad (två doser) för minst två veckor sedan.

Videobesök

Distansmöte med video kan alltid erbjudas, oavsett om du måste stanna hemma av covid-19-orsak eller inte kan komma fysiskt av andra skäl.

Vi hälsar Dr Filip Nilsson specialist i ortopedi välkommen till FotCenter Göteborg.