Narkossjuksköterska

Liselotte Larsson

Arbetat som anestesisjuksköterska sedan 1996 inom olika kirurgiska specialiteter, ortopedi och barnanestesi. De senaste 12 åren i privata verksamheter. Började på HandCenter våren 2022.

Jobbar på klinik: