Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Specialist i ortopedi

Liliane Helger

Liliane är specialist i ortopedi sedan 1997 med inriktning på fotkirurgi. Hon är utbildad i Umeå och Skene. Liliane har arbetat flertal år med fotkirurgi i Södra Älvsborg och på fotsektionen SU/Mölndal. Mellan 2009 och 2017 som ansvarig för den elektiva fotkirurgin på Frölunda Specialistsjukhus

Liliane har varit ordförande och aktiv många år i styrelsen för Svenska Fotkirurgiska sällskapet, SFS.
Särskilt intresserad av funktionell anatomi, teamarbete undervisning och utveckling av riktad träning som kan förbättra fotfunktion och pre- och postoperativ träning inför fotkirurgi.

Jobbar på klinik: