Ingela Davidsson - FC Sthlm
Undersköterska

Ingela Davidsson

Har tidigare arbetat som operationsplanerare inom gynekologi och neurokirurgi, Karolinska universitetssjukhuset. Har arbetat många år på operationsavdelning inom ovanstående specialiteter.

Jobbar på klinik: