Specialist i ortopedi

Filip Nilsson

Ortopedspecialist utbildad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Inriktad på all typ av fot och fotledskirurgi, såväl öppen som med titthålsteknik. Medlem i Svenska läkarförbundet och Svensk Ortopedisk Förening. Styrgruppsmedlem för det fotkirurgiska kvalitetsregistret Riksfot.

Jobbar på klinik: