Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Insatsområde fotbesvär

Cecilia Elam, fysioterapeut på FotCenter Göteborg har blivit invald som ledamot i den nationella arbetsgruppen Fotbesvär | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)  en nationell plattform för evidensbaserad vård och kunskapsstöd. Cecilia är drivande i att belysa skador och sjukdomar i fot/fotled, att lyfta blicken och se helheten. Tillsammans med kollegorna på FotCenter har hon genom åren bidragit till att förbättra omhändertagandet och rehabiliteringen på ett nationellt plan.

Relaterat

Sommartider?

Vårdgarantiavtal med region Skåne

Följ vår fotkirurg Sinan på Instagram