Cyklokapron/Tranexamsyra pre-operativt verkar ge minskad smärta post-operativt enligt en kvalitetsuppföljning genomförd vid FotCenter Stockholm

Fotkirurg Kristina Aule Wallerman jämförde patienter som genomgick någon form av osteotomi i framfoten (Chevron, cheilektomi mm), 40 patienter som inte fick respektive 40 patienter som fick 1g Cyklokapron direkt inför sin operation. Syftet var att minska blödning och därmed postoperativ smärta. Medelvärdet för smärta enligt VAS dagen efter operationen var 1 steg lägre både i vila och i rörelse (minimal clinically significant difference är 0,9) för patienterna i gruppen som fått Cyklokapron. Behovet av extra omläggning på mottagningen p.g.a. blödning minskade också (från fyra patienter till en). Tranexamsyra i engångsdos bedöms vara en säker behandling med få biverkningar. Detta är självklart ingen vetenskaplig studie, men resultatet indikerar ändå att det kan ha en positiv inverkan.

Relaterat

Vårdgarantiavtal med region Skåne

Följ vår fotkirurg Sinan på Instagram

God Jul & Gott Nytt År✨