Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Rutiner pga. pågående Covid-19-pandemi

Rutiner pga. pågående Covid-19-pandemi, 2021-09-08.

Samhällets pandemi-restriktioner kommer inom kort att upphöra. Till dess fortsätter vi följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men vi får räkna med att Covid-19 kommer att fortsätta vara en pågående global sjukdom som kan medföra svår sjukdom och till och med förtidig död. Därför är vi på FotCenter fortsatt måna om både din och vår hälsa och gör allt vad vi kan för att motverka smittspridning. Vi på FotCenter vill att du som patient ska känna dig så trygg som möjligt när du söker och får vård hos oss.

Vid minsta tecken på symtom såsom hosta, halsont, feber, muskelvärk eller snuva, kom inte till kliniken.

Vi ber vi dig ta kontakt med oss på telefon, klicka på den klinik du vill komma i kontakt med (Stockholm och Göteborg), alternativt via vårdrummet, för besked om vidare handläggning. Hos oss kan du få digitala videobesök om det är möjligt, vilket innebär att du träffar din läkare eller fysioterapeut via en app i telefonen.

Vi bedriver endast planerad sjukvård och hanterar inte patienter med pågående smittsam sjukdom. Vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för att utsätta patient och personal för smitta och lagt ytterligare fokus på våra redan strikta hygienrutiner.

Anhöriga tillåts inte komma in på kliniken förutom i undantagsfall. Vi använder oss av plexiglas mellan patient och behandlare och använder visir vid närmare kontakt. Alla patienter och behandlare tvättar och spritar sina händer innan undersökningen. Vi glesar ut i väntrummen för att begränsa antalet samtidigt, vi kan också be dig att använda munskydd när du kommer till mottagningen. Bland personalen har vi infört extraordinära hygienrutiner för att minimera smittspridning. Är du nyligen hemkommen från en utlandsresa? Vi ber dig då läsa vår information som gäller dig HÄR.

Vi gör allt som står i vår makt att åstadkomma en så säker miljö som möjligt på FotCenter för att kunna fortsätta utföra den vård våra patienter behöver.

Relaterat

Sommartider?

Insatsområde fotbesvär

Vårdgarantiavtal med region Skåne