Administratörsdagar på Hjärtums Utbildning

Ida Malmlöf receptionist/administratör och Siri Kuylenstierna Wrede medicinsk sekreterare deltog på administratörsdagarna, på Hjärtums Utbildning. Ämnen som berördes var juridiska uppdateringar betr, sekretess- och förvaltningslagsstiftning, språkbehandling och kundbemötande samt nyheter i Word.

 

Relaterat

God Jul & Gott Nytt År✨

Cyklokapron/Tranexamsyra pre-operativt verkar ge minskad smärta post-operativt enligt en kvalitetsuppföljning genomförd vid FotCenter Stockholm

GoCo Breakfast Club 4 oktober