Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Ännu en avhandling inom Fot- och fotledskirurgi!

 

Dr Anne Skoog från FotCenter var på plats när Ilka Kamrad försvarade sin avhandling med glans 7 april 2017. Opponent var Professor Markus Knupp Basel.

Avhandlingen handlade om resultat efter operation i fotleden pga artros och bestod av 4 arbeten: ”Outcome of surgery for end-stage ankle arthritis” .

Artros i fotleden uppstår både utan uppenbar orsak och efter skada såsom benbrott eller ledbandsskada.

För de med uttalade besvär kan operation bli aktuell, ibland räcker det med titthålsoperation men vid grav artros kan antingen steloperation eller operation med fotledsprotes bli aktuell.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de med grav artros som genomgår operation med fotledsprotes hade god och förbättrad självupplevd funktion och hälsa, och de flesta patienterna var nöjda eller mycket nöjda med operationsresultatet.

När en fotledsprotes havererar så leder omoperation (ny protesoperation eller steloperation) till dålig funktion och låg andel nöjda patienter.

Patienter som stelopereras i bägge fotleder blir förvånansvärt nog nöjda och anger god funktion.

 

Relaterat

Sommartider?

Insatsområde fotbesvär

Vårdgarantiavtal med region Skåne