Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Årstrapporten från Riksfot 2016

Riksfot är ett av de två nationella fotkirurgiska kvalitetsregister finns i Sverige. FotCenter rapporterar till bägge dessa och det är en av de kvalitetsparametrar som vi också redovisar i vårt årliga kvalitetsbokslut.

Syftet med registret är att öka kvaliteten på den fotkirurgiska verksamheten både lokalt och nationellt. Riksfot är det yngsta av de två registren och har nu i dagarna kommit med sin första årsrapport med sammanställning av de uppgifter som rapporterande kliniker matat in.

Eftersom registret är nytt och vi en nystartad klinik finns ännu inte så mycket material redovisat men vi ser ett stort värde att delta och för varje år se hur det går för våra patienter. Att kunna jämföra olika behandlingsmetoders resultat i större material på både kort och lång sikt är en av de stora fördelarna med registret.

Nu finns Riksfots årsrapport från 2016 tillgänglig för läsning. http://www.fotcenter.nu/riksfot/

Relaterat

Sommartider?

Insatsområde fotbesvär

Vårdgarantiavtal med region Skåne