Global HandSurgery Clinics (FotCenter, HandCenter & SmärtHjälpen) etablerar långtgående samarbete med Vitruvius AB

Som en del i vår strävan att erbjuda högspecialiserad vård till sjukvårdförsäkringskunder har vi gått från att 2008 enbart fokusera på Handkirurgi till att under 2016 även kunna erbjuda Fotkirurgi samt Smärtbehandling och rehabilitering. Vår ambition är att fortsätta att utöka vårt erbjudande och vi har nu tagit ett ytterligare steg på den vägen.

Vitruvius har byggt upp en mycket välfungerande och högkvalitativ psykiatrisk klinik i Stockholm för patienter med privat sjukvårdsförsäkring.

Samarbetet med Vitruvius medför möjlighet till samarbeten och erfarenhetsutbyte med framförallt SmärtHjälpen men även de andra klinikerna. För att förstärka samarbetet har GHSC gått in som delägare i Vitruvius AB.

Vitruvius AB kommer fortsätta att bedriva verksamheten i nuvarande form.

Relaterat

God Jul & Gott Nytt År✨

Cyklokapron/Tranexamsyra pre-operativt verkar ge minskad smärta post-operativt enligt en kvalitetsuppföljning genomförd vid FotCenter Stockholm

GoCo Breakfast Club 4 oktober