Anna Starbrink Hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm deltog i FotCenter Stockholms invigning.

Invign_Sthlm_2017-496_Webb

Stockholms läns Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink deltog i FotCenter Stockholms invigning och invigningstalade samt klippte band då HandCenter och FotCenter invigde sina nya lokaler på Drottninggatan 99.

Jag ser stora fördelar i att vi som privat leverantör av specialistsjukvård kan samverka med den offentliga sjukvården, där vi gemensamt kan uppnå vårdgaranti och möjliggöra patientens fria val när det gäller att välja vård säger Global Hand Surgerys VD Ewa Wallman och poängterar också varför man bjudit in just Anna Starbrink  som är Stockholms läns Hälso- och sjukvårdslandstingsråd som invigningstalare.

Anna Starbrink strävar efter en sjukvård som ser hela människan och vill stärka patienternas ställning i vården samt öka valfriheten vilket är mycket aktuella frågor i dagens sjukvårdsdebatt.

Invign_Sthlm_2017-244_Webb

Anne Skoog som är specialist i ortopedi med inriktning på fot- och fotledskirurgi demonstrerar olika operationsmetoder som genomförs på FotCenter för Stockholms läns Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink.

Foto: Jörgen Hinder

Relaterat

Följ vår fotkirurg Sinan på Instagram

God Jul & Gott Nytt År✨

Cyklokapron/Tranexamsyra pre-operativt verkar ge minskad smärta post-operativt enligt en kvalitetsuppföljning genomförd vid FotCenter Stockholm