Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Utvecklingsarbete

För att ytterligare öka kvalitén inom Fotkirurgi Sverige arbetar vi aktivt dels i en grupp för att utforma Nationella riktlinjer och dels för att komplettera VISS.

De Nationella riktlinjerna utarbetas för närvarande i en grupp om 10 personer med spridning över hela landet. Eftersom det ännu finns lite evidens inom fotkirurgi görs nu försök att utforma svenska riktlinjer som bygger på den vetenskap som finns inom området och där det saknas, den sammantagna erfarenhet och kunskap som finns i gruppen.

VISS innehåller samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården, det ska fungera som ett stöd i besluten vid handläggning av patienter.Informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer som gäller för vårdgivare med vårdöverenskommelse/avtal med Stockholms läns landsting.

Inom VISS kan man söka information om handläggning av bl a fot- och fotledsproblematik. Vårdprogrammen produceras via Spesamgrupper (specialister i samverkan) och granskas av representanter för respektive specialitetsråd inom Stockholms medicinska råd och Stockholms läns läkemedelskommittés Viss startades 1996 och webbplatsen har nu cirka 75 000 besök per månad.

Relaterat

Sommartider?

Insatsområde fotbesvär

Vårdgarantiavtal med region Skåne