Efter avslutad gymnasieexamen sommaren 2022 arbetar Björk som receptionist på HandCenter och FotCenter Malmö.