Arbetat som anestesisjuksköterska sedan 1996 inom olika kirurgiska specialiteter, ortopedi och barnanestesi. De senaste 12 åren i privata verksamheter. Började på HandCenter våren 2022.

Katarina Järlskog började på HandCenter våren 2020. Hon har arbetat som narkossjuksköterska sedan 1988 framförallt på Östra sjukhuset Centraloperation och på KK-operation. Hon har även arbetat på Capio Lundby Närsjukhus i 3 år.

Helen Uhlin är utbildad anestesisjuksköterska vid Karolinska Institutet i Stockholm med examen 2004.

Hon har lång erfarenhet av akutsjukvård samt privat vård. Arbetat med utveckling inom hygien och miljö.

Helen började arbeta på FotCenter 2019.