Susanne är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Specialist i ortopedi sedan 2012 och har arbetat med fotkirurgi sedan dess. Ansvarig för fotsektionen NU-sjukvården 2018-23. Susanne började började arbeta på FotCenter januari 2024.

 

Narine är specialist i ortopedi sedan 2016 och är utbildad bl.a. vid Nyköpings lasarett, Karolinska Sjukhuset och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Hon har en bred kompetens inom ortopedisk kirurgi som innefattar frakturkirurgi hos barn och vuxna, höft- och knäproteskirurgi och har på senare år inriktat sig mot fot- och fotledskirurgi. Hon tjänstgör fortfarande som överläkare inom Region Sörmland på deltid. Narine är medlem i Sveriges läkarförbund, Svensk Ortopedisk Förening och Svenska Fot- och Ankelkirurgiska Sällskapet.

Mats är Överläkare i ortopedi och har arbetat med fotkirurgi på heltid i ca 20 år. Han har arbetat under/ auskulterat hos följande : Md Mats Åström, Professor Urban Rydholm, Md Pascal Rippstein, Professor Beat Hintermann och Md Pär-Henrik Ågren. Han Medlem i Europeiska fotsällskapet och Svenska fotsällskapet där han har varit styrelseledamot och kassör. Mats föreläser regelbundet på vidareutbildnings programmet för blivande ortopeder och är medförfattare till fotsällskapets Nationella rekommendationer om fotkirurgi

Mats är väl förtrogen med alla standard operationer i foten så som Halluxvalgus , förvärvad plattfot, steloperation av fot och fotled och fotledsproteser.

Sinan är överläkare specialiserad inom fotkirurgi vid NU Sjukvården. Med en erfarenhet inom ortopedi har Sinan fokuserat på fotkirurgi sedan 2020. Är medlem i svensk ortopedisk förening och SLF. Sinan är utöver sin tjänst på FotCenter också en del av fotteamet inom NU-sjukvården.

Ortopedspecialist utbildad på Karolinska Universitetssjukhuset. Delar sin tjänstgöring mellan FotCenter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inriktad på all typ av fot- och fotledskirurgi, såväl öppen som med titthålsteknik, trauma, frakturkirurgi och korrektionskirurgi i framfot, mellanfot och bakfot. Medlem i Svenska läkarförbundet och Svensk Ortopedisk Förening. Medlem i styrelsen för det Svenska Fot och Ankelkirurgiska Sällskapet.

Jasmina tog sin sjukgymnastexamen 2005 och sedan dess arbetat som fysioterapeut inom primärvård och slutenvård, varav sju år på ortopeden SUS Malmö/Lund där Jasmina har specialiserat sig på fot med mjukvävnadsskador, frakturer samt postoperativ rehabilitering.

Åse har en magisterexamen i fysioterapi och har varit verksam som fysioterapeut sedan 1998. Åse har arbetat på Fysioterapi Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i över 20 år, i huvudsak med rehabilitering vid ortopediska skador och har sedan många år, rehabilitering vid sjukdomstillstånd och skador i fot och fotled som sitt specialområde. Under flertalet år var hon en av nyckelpersonerna i fotteamet på Fysioterapin SU Mölndal och var engagerad i arbetet med att förbättra omhändertagandet av patienter med besvär och skador i fot och fotled. Sedan 2018 är Åse en del av styrgruppen för Svenska Nationella Fotledsregistret (Swedankle).