Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

V.g. logga in på Förskassan för att hitta ditt sjukskrivningsintyg.

Sjukskrivning
Sjukskrivningens längd varierar beroende på typ av ingrepp och vilket slags arbete man har och vilket ingrepp som utförts men ofta behövs minst 2 veckors vila. Tungt stående/gående arbete kräver längre sjukskrivning. Sjukskrivning kan bytas ut mot taxiresor till och från arbetet, detta markeras på ditt sjukintyg och du får själv kontakta din arbetsgivare som betalar första 2 veckorna och Försäkringskassan därefter.