Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Inom fotkirurgins ramar finns ett stort antal behandlingsmöjligheter som är svåra att utvärdera. Den vetenskapliga grunden för behandlingspraxis är svag inom fotkirurgin, vilket delvis beror på att det är svårt att få tillräckligt stora jämförbara grupper.  Fotkirurgi får betraktas som en relativt ung subspecialitet inom ortopedin, och därför finns väldigt lite forskning på detta område.

Syftet med registret är att förbättra kvaliteten på den fotkirurgiska verksamheten. Årligen utförs närmare 25 000 fotoperationer i Sverige i både offentlig och privat vård. Genom att registrera flertalet operationer kan man relativt snabbt få stora grupper som gör en tillförlitlig statistisk analys möjlig. Syftet är också att utvärdera olika operationsmetoder vid olika diagnoser och komplikationer, samt att i vissa fall jämföra operationsmetoder. I princip ska alla elektiva operationer på personer över 16 år som opereras i fot/fotled ingå i registret.

Det vetenskapliga underlaget för den fotkirurgiska metodologin är svagt. Förhoppningen är att den stora omfattningen av registret kan ge ökad evidens åt metodvalet. Det lokala förbättringsarbetet kan bidra till att sortera ut ineffektiva operationsmetoder. Registret är under konstruktion men kommer att innehålla information om fotkirurgiska operationer. Basdata, comorbiditet, diagnos och åtgärd samt generisk och sjukdomsspecifik PROM ingår.

För mer information se, www.riksfot.se

Årsrapporter:

Riksfot årsrapport 2016