Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Du kan själv förbereda dig på bästa sätt innan operationen och vara i så god form som möjligt för att minimera alla risker.

Som nyopererad i foten går man helst inte så mycket, ordna det praktiskt hemma så att du inte behöver gå så mycket första dagarna och så att du kan ha bekvämt med foten i högläge. Höj gärna fotändan i sängen (lägg kudde under madrassen) speciellt första veckan.  Högläge minskar inte bara svullnad utan också smärtan efter operationen.

Fyll på kylskåp och skafferi innan operationen.

Frisk

Om du ska göra en planerad operation så är det viktigt att du är så frisk som möjligt. Viktigt att du inte har någon pågående infektion som exempelvis förkylning, magsjuka eller urinvägsinfektion.

Om du har högt blodtryck är det viktigt att du tar din medicin och ligger så normalt i blodtryck som möjligt, gör gärna en extra kontroll innan operationen.

Har du diabetes måste du informera din opererande läkare om det för speciella förberedelser.

Har du blodförtunnande behandling måste du informera om det också.

Sår

Sårinfektion är den vanligaste komplikationen efter operation. Har du ett sår eller en pågående hudinfektion ökar den risken. Det är därför viktigt att du inte har sår, utslag, eksem eller infektion på den fot du ska operera, vid tveksamhet hör av dig till oss. Även små sår i operationsområdet kan medföra att operationen stryks.

Alkohol

Hög alkoholkonsumtion före operationen ökar risken för komplikationer så håll nere din alkoholkonsumtion innan operationen. Läs mer om detta här.

Dusch

Följ de duschföreskrifter du fått med din operationskallelse, det är viktigt att du använder Hibiscrub/Descutan enligt instruktion. Läs mer här.

Fasta innan operation

Följ de föreskrifter du fått med din operationskallelse, det är viktigt att du följer dessa annars finns risk att din operation skjuts upp.

Återbud

Om du får förhinder så boka av din operation så tidigt som möjligt så har vi chans att fylla din plats med nästa på väntelistan. Vid sent återbud utan medicinsk orsak kan vi komma att fakturera dig hela eller delar av operationskostnaden beroende på vilka regler ditt försäkringsbolag har.

Rökstopp inför operation

För att minska riskerna för komplikationer i samband med kirurgi rekommenderar vi alla våra patienter som ska genomgå planerad kirurgi att sluta röka.

Rökstopp bör ske 4 veckor innan operationen och vara under hela läknings-processen, dvs 4 veckor efter ingreppet.

Är du rökare informeras du om förhöjd komplikationsrisk och erbjuds information om var du kan vända dig för rökavvänjningsbehandling.

Rökstopp inför operation minskar risken för komplikationer som infektion, sårläkningsstörning och blodpropp med 50 procent. Därför har Svenska läkaresällskapet och Svenskt kirurgiskt råd som består av alla kirurgiska specialistföreningar, tagit ett principbeslut om att verka för det avgränsade målet att alla operationer ska bli rökfria.

Sluta röka linjen: slutarökalinjen.se