Anne är specialist i ortopedi med inriktning fot- och fotledskirurgi. Hon är utbildad på Södersjukhusets ortopedklinik och därefter varit med och byggt upp en omfattande fot- och fotledskirurgisk verksamhet på Nacka Sjukhus. Anne började arbeta på FotCenter 2016.

Anne har i många år varit aktiv i Svensk fotkirurgisk förening, SFS, och i kvalitetsregistren Swedankle och Riksfot. Anne har en bred kompetens i fotens och fotledens skador, sjukdomar och deformiteter och har i många år vidareutbildat ortopeder samt fot- och fotledskirurger. Är medlem i Sveriges läkarförbund och i Svensk fotkirurgisk förening.

Oscar har jobbat som fysioterapeut sedan 2019 efter examen från Karolinska Institutet. Sedan 2021 har han även en magister i idrottsmedicin. Oscar har även sedan tidigare en tvåårig tränarutbildning från Bosön och läst andra vidareutbildningar inom biomekanik. Som elitidrottare inom orientering, men att även tävlat i löpning har han en bred kompetens i hur man anpassar träning efter skador.

Johan är specialist i ortopedi med inriktning fot-och fotledskirurgi. Han är utbildad vid Centrallasarettet Västerås och Akademiska sjukhuset i Uppsala, och har de senaste åren varit ansvarig överläkare för fotkirurgin i Västmanland. Är lagläkare för mesta mästarna i bandy, Västerås SK, och för bandylandslaget herr.

Johan har en bred kompetens i fotens och fotledens alla skador, sjukdomar och deformiteter och har i flera år vidareutbildat ortopeder samt fot- och fotledskirurger.

Han är medlem i Svenska läkarförbundet och Svensk Fotkirurgisk förening.

Har tidigare arbetat som operationsplanerare inom gynekologi och neurokirurgi, Karolinska universitetssjukhuset. Har arbetat många år på operationsavdelning inom ovanstående specialiteter.