Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Marie är legitimerad sjuksköterska sedan 1988 med specialistutbildning inom operation.Marie har bland annat arbetat som distriktssköterska på Bornholm, Danmark, operationssjuksköterska på ortopedens operation på Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg och Handkirurgens operation, SUS, Malmö

Marie arbetar hos oss som operationskoordinator, operationssjuksköterska och mottagningssjuksköterska.

Sarah har arbetat som sjuksköterska sedan 2004 inom medicin och barnsjukvård. Färdig operationssjuksköterska sedan 2010 och har sedan dess arbetat på ortopedens operationsavdelning som operationssjuksköterska på SUS, Malmö under flera år och har även tidigare arbetat i privat sjukvård. Sarah arbetar hos oss sedan 2015 som verksamhetskoordinator på kliniken och delar sin tid som sjuksköterska på mottagningen och på operation som operationssjuksköterska.

Mats är Överläkare i ortopedi och har arbetat med fotkirurgi på heltid i ca 20 år. Han har arbetat under/ auskulterat hos följande : Md Mats Åström, Professor Urban Rydholm, Md Pascal Rippstein, Professor Beat Hintermann och Md Pär-Henrik Ågren. Han Medlem i Europeiska fotsällskapet och Svenska fotsällskapet där han har varit styrelseledamot och kassör. Mats föreläser regelbundet på vidareutbildnings programmet för blivande ortopeder och är medförfattare till fotsällskapets Nationella rekommendationer om fotkirurgi

Mats är väl förtrogen med alla standard operationer i foten så som Halluxvalgus , förvärvad plattfot, steloperation av fot och fotled och fotledsproteser.

Jasmina tog sin sjukgymnastexamen 2005 och sedan dess arbetat som fysioterapeut inom primärvård och slutenvård, varav sju år på ortopeden SUS Malmö/Lund där Jasmina har specialiserat sig på fot med mjukvävnadsskador, frakturer samt postoperativ rehabilitering.

Arbetat som operationssjuksköterska sedan 1986.

Senaste arbetsplatsen var operationsservice ortopedi SUS, Malmö

i 26 år. Dessförinnan arbetat inom handkirurgi, neurokirurgi och central operation.

Monika är utbildad medicinsk sekreterare sedan 2002. Tidigare arbetat 13 år som barnskötare på förskola.

De första 12 åren arbetat på Endokrinologiska kliniken, vidare till Rättspsykiatriska kliniken, och därefter arbetat 5,5 år på Handkirurgiska kliniken SUS Malmö.

Började arbeta på HandCenter som medicinsk sekreterare/vårdadministratör december månad 2021.

Efter avslutad gymnasieexamen sommaren 2022 arbetar Björk som receptionist på HandCenter och FotCenter Malmö.

Marie är legitimerad sjuksköterska sedan 1988 med specialistutbildning inom operation.Marie har bland annat arbetat som distriktssköterska på Bornholm, Danmark, operationssjuksköterska på ortopedens operation på Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg och Handkirurgens operation, SUS, Malmö

Marie arbetar hos oss som operationskoordinator, operationssjuksköterska och mottagningssjuksköterska.