Nageltrång

Nageltrång

Inledning
Nageltrång innebär att kanten på nageln tränger ner i nagelfalsen och orsakar smärta och en mer eller mindre grad av infektion. Det är vanligast på stortån men kan förekomma på alla naglar.

Orsak
Det finns olika orsaker till nageltrång, en del har breda naglar som växer in i nagelbandet och ger upphov till småsår. Skador mot nagel och nagelband kan starta en infektion och hur man sköter/klipper sina tånaglar spelar också stor roll.

Symptom
Ont, infektion med svullnad, var och sårbildning i nagelkanten och i nagelbandet.

Diagnostik
Diagnostiken är klinisk och kräver ingen ytterligare utredning.

Behandling utan operation
Viktigt att inte klippa nageln i kanterna och att noggrant rengöra. Om besvär uppstår så kan oftast en medicinsk fotvårdare behandla detta. Antibiotika har vanligtvis ingen effekt.

Behandling med operation
Vid återkommande infektioner kan nageln opereras och göras smalare, man tar då också bort nagelanlaget. Operationen görs i lokalbedövning som ett dagkirurgiskt ingrepp och tar cirka 20 minuter. Efter operationen ska du vila foten i högläge cirka 1 timme och du får någonting att dricka innan du går hem.