Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Info markeringsbelastning med kryckor

Info markeringsbelastning med kryckor

Det här programmet är utformat av FotCenters kirurger och fysioterapeuter för dig som ordinerats markeringsbelastning efter operation.
Med markeringsbelastning (avlastad belastning) med kryckkäppar får du sätta ned foten men inte stödja på den helt. Föreställ dig att du har ett knäckebröd under foten som inte ska krossas när du går.
I denna folder finns instruktioner gällande markeringsgång och gång i trappa med kryckor.

Markeringsgång
Sätt fram kryckkäpparna framför dig. Sätt det opererade benet mellan kryckkäpparna. Stanna först med det friska benet mellan kryckkäpparna. När du senare känner dig med bekväm med gången, gå förbi med det friska benet. Du kan även efterhand sätta ned kryckorna och det opererade benet samtidigt under gången.

Trappgång uppför med kryckor
Gå helt intill trappsteget. Gå med det friska benet uppför trappen och låt sedan det opererade benet ta ett trappsteg i taget.

Om det finns ledstång, håll då kryckorna i ena handen och i ledstången med den andra.

Trappgång nedför med kryckor
Gå till kanten av trappsteget. Börja med kryckorna och det opererade benet och sedan det friska benet. Ta ett trappsteg i taget.

Om det finns ledstång, håll då kryckorna i ena handen och i ledstången med den andra.