Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Hälsenetendinopati

Hälsenetendinopati – Achillestendinopati

Inledning

Hälsenebesvär drabbar oftast senans mittdel och är en överbelastning mitt i hälsenan som ger smärta och förtjockning av själva senan. Symtomen startar ibland efter mindre skada eller vid ren överansträngning. Det finns en tydlig koppling till fysisk aktivitet där löpning och racketsporter är dominerande. Diagnosen förekommer i alla åldrar.

Symtom
Smärta och stelhet speciellt på morgonen och igångsättnings ont efter vila, symtomen minskar oftast efter en tids aktivitet.

Diagnostik
Diagnosen ställs vid undersökning, man kan känna en spolformad förtjockning mitt på senan, ca 2-6 cm ovan fästet mot hälen.

Behandling utan operation
Träning och smärtbehandling rekommenderas alltid som primär behandling. Aktiv vila från smärtutlösande aktiviteter, sko modifiering och eventuellt kil i sko eller klackförhöjning är bra. Den viktigaste behandlingen är kontrollerad träning som bör ges under ledning av fysioterapeut under minst 3 månader. Även träning för att öka styrka och uthållighet gynnar senans läkning.

Behandling med operation
Blir aktuell först när icke kirurgisk behandling inte gett tillfredsställande resultat och är numera ganska ovanligt.

För ytterligare detaljer se ”Kallelse till operation”

Efter operation
Vårdtid
Vanligtvis görs detta som dagoperation i narkos, dvs man åker hem samma dag.

Gips
Behövs sällan utan underbenet lindas efter operationen fram tills stygnen tas bort.

Belasta
Vanligtvis får du belasta.

Hygien/Dusch
Håll förbandet torrt och rent, skydda med plast vid dusch. Speciella plastskydd finns också att köpa på Apotek och i sjukvårdsaffärer.

Läkemedel
Behovet av smärtlindring varierar och är individuellt. Kombinationsbehandling med antiinflammatoriskt läkemedel är vanligt, värktabletter kan minskas och bara tas vid behov efter några dagar. Recept på tabletter skrivs ut vid operationen och kan hämtas på apoteket. Oftast kan man fortsätta sin vanliga medicinering, vid tveksamhet fråga din läkare.

Stygn
Stygnen tas bort ca 3 veckor efter operationen.

Svullnad
Alla nyopererade fötter och underben svullnar länge, ibland flera månader. Sitt med foten i högläge och höj gärna fotändan i sängen (lägg kudde under madrassen) speciellt första veckan. Högläge minskar också smärtan efter operationen. Använd stödstrumpor eller ha fot och underben lindade så länge svullnaden kvarstår.

Sjukskrivning
Sjukskrivningens längd varierar beroende på typ av ingrepp och vilket slags arbete man har och ofta behövs kortare vila med foten i högläge. Tungt stående/gående arbete kräver ofta upp till 6 veckors sjukskrivning.

Kontroller efter operation
Återbesök planeras efter 2-3 veckor med sårkontroll och borttagande av stygn och därefter är det lämpligt med rehabilitering gärna med hjälp av fysioterapeut.

Komplikationer
Den vanligaste komplikationen är infektion, denna är oftast ytlig och kräver endast sårvård och endast ibland antibiotika. Djup infektion är mycket ovanligt. Om du misstänker infektion (mer ont, feber, allmän sjukdomskänsla) kontakta ortopedmottagningen. Mindre nervpåverkan med känselbortfall i operationsområdet förekommer. Blodpropp är ovanligt och motverkas med rörelseträning, belastning och högläge.

Om det uppstår besvär efter operationen
Kontakta i första hand din behandlande klinik:

FotCenter Stockholm 08-572 343 80

FotCenter Göteborg 031-389 62 90