Fotkirurgi

Fotkirurgi

Inom fot- och fotledskirurgi görs de flesta ingrepp för att minska smärta, öka möjlighet till smärtfri förflyttning och för att kunna använda skor utan problem. Många ingrepp görs pga symtom från förslitning (artros), skador, medfödda missbildningar, reumatiska sjukdomar, neuromuskulära sjukdomar och idrottsrelaterade skador.

 

Ingrepp i fotleden och bakfot görs både som dagkirurgiska ingrepp och som större slutenvårdsingrepp såsom steloperationer, utbyte av fotled till fotledsprotes, korrigering av större felställningar och sentransfereringar vid neuromuskulära åkommor, är bara några exempel.

Framfotsingrepp görs i huvudsak som dagkirurgiska ingrepp, exempel på dessa är hallux valgus, hallux rigidus, hammartå, Mb Mortons och ganglion.

Stor kompetens om fotkirurgiska patienters behov finns hos anestesiklinikens personal. Regelmässigt får alla patienter opererade med större ingrepp smärtblockad under operationen vilket ger effekt också i det postoperativa förloppet. Detta möjliggör en snabb och säker rehabilitering.