Postoperativ träning utan att röra fotleden

 • Det här programmet är utformat av FotCenters kirurger och fysioterapeuter.
 • Det innehåller skonsamma övningar som påskyndar återhämtningen efter operation. Övningarna minskar svullnad och ökar fotens funktion.
 • Vänta 48 timmar efter din operation innan du börjar med programmet.
 • Träna en övning varje vaken timme.
 • Börja med små rörelser som övningarna för cirkulation och rörlighet.
 • För att minska svullnad i foten, placera den högt under dagen och natten, på kvällen, tex i soffan.
 • Övningarna ska inte öka smärtan, får du mer ont av någon övning, undvik denna.

Övningarna kan utföras i sittande eller liggande för cirkulation och rörlighet:

Böj och sträck på tårna, 20 gånger.

 

Träna på att pressa ihop och göra mellanrum mellan tårna, 10 gånger.

 

Styrka för framsida och baksida lår och rumpa:

Ligg på sidan, böj höft och knän i 45 grader, luta överkroppen lite framåt. Spänn magen. Lyft övre knät ca 20 cm medan du pressar nedre knät mot mattan. Håll i 3 sekunder, gå långsamt ned med knät. Håll ihop fötterna under övningen. Övningen ska kännas i rumpan. Håll 3 sekunder. Upprepa 10 gånger.

Övning 1: Baksida lår och rumpa. OBS! Utför inte denna övning om du endast får markeringsbelasta, utför då istället övning 2.

Ligg på ryggen, händerna vid sidan, fötterna nära rumpan. Spänn magen och rumpan och håll spänningen, pressa upp höften tills ryggen och låren är i linje, fötterna ska vara i linje med knäna och peka framåt. Håll i 5 sekunder, gå långsamt ned. Upprepa 10 gånger.

Övning 2: Baksida lår och rumpa.

Ligg på mage, titta ned i golvet, spänn magen och rumpan, lyft ena benet långsamt ca 15 cm utan att vrida höften, håll i 3 sekunder, gå långsamt ned. Upprepa 10 gånger.

Övning för framsida lår: Benspark i sittande.

Sitt på en stol. Sträck och böj knät. Upprepa 10 gånger/ben.

Postoperativ träning med fotledsrörelse

 • Det här programmet är utformat av FotCenters kirurger och fysioterapeuter.
 • Det innehåller skonsamma övningar som påskyndar återhämtningen efter operation. Övningarna minskar svullnad och ökar fotens funktion.
 • Vänta 48 timmar efter din operation innan du börjar med programmet.
 • Träna en övning varje vaken timme.
 • Börja med små rörelser som övningarna för cirkulation och rörlighet.
 • För att minska svullnad i foten, placera den högt under dagen och på kvällen, tex i soffan.
 • Om du har fått ett stift inopererat och någon av övningarna i häftet irriterar operationsområdet kan du undvika just den övningen.

Övningar att göra efter operation:

Böj och sträck på tårna, 20 gånger.

Träna på att pressa ihop och göra mellanrum mellan tårna, 10 gånger.

Sträck och böj på fotleden i sittande eller liggande, 20 gånger. Tips: lägg gärna underbenet över armstödet på soffan.

Cirkla foten medsols och motsols, 10 gånger/håll. Sträva efter att göra så jämna cirklar som möjligt.
Om rörelsen smärtar, testa hur det känns att göra en mindre cirkel.

Pressa ner stortårna i golvet och lyft de övriga tårna. Växla och lyft upp stortårna samtidigt som du pressar ner de övriga tårna. Upprepa 10 gånger.

Rulla framåt/bakåt på fötterna. Arbeta med den opererade foten, upp på tårna, rulla sedan ner på hälen medan du lyfter tårna,
20 gånger.

Tåhävningar.
Sträck och böj på fotleden. Börja med en liten rörelse och ha som mål att kunna göra en så stor rörelse som möjligt, 20 gånger.

Info markeringsbelastning med kryckor

Det här programmet är utformat av FotCenters kirurger och fysioterapeuter för dig som ordinerats markeringsbelastning efter operation.
Med markeringsbelastning (avlastad belastning) med kryckkäppar får du sätta ned foten men inte stödja på den helt. Föreställ dig att du har ett knäckebröd under foten som inte ska krossas när du går.
I denna folder finns instruktioner gällande markeringsgång och gång i trappa med kryckor.

Markeringsgång
Sätt fram kryckkäpparna framför dig. Sätt det opererade benet mellan kryckkäpparna. Stanna först med det friska benet mellan kryckkäpparna. När du senare känner dig med bekväm med gången, gå förbi med det friska benet. Du kan även efterhand sätta ned kryckorna och det opererade benet samtidigt under gången.

Trappgång uppför med kryckor
Gå helt intill trappsteget. Gå med det friska benet uppför trappen och låt sedan det opererade benet ta ett trappsteg i taget.

Om det finns ledstång, håll då kryckorna i ena handen och i ledstången med den andra.

Trappgång nedför med kryckor
Gå till kanten av trappsteget. Börja med kryckorna och det opererade benet och sedan det friska benet. Ta ett trappsteg i taget.

Om det finns ledstång, håll då kryckorna i ena handen och i ledstången med den andra.

Rehabilitering

På FotCenter får du träffa fysioterapeut (sjukgymnast) med vidareutbildning inom idrottsmedicin för rehabiliteringsträning efter skada, operation eller vid sjukdom.

FotCenter erbjuder fysioterapi för behandling av smärtproblematik, svullnad, nedsatt rörlighet/styrka eller funktion. Behandlingsmetoderna består till största delen av doserad och anpassad rörelse som kompletteras vid behov med tejpning, specifik massage eller mobilisering av fotens leder.

Fysioterapeuten sätter mål tillsammans med dig som patient med syfte att du ska kunna komma tillbaka till den aktivitetsnivå som du önskar.

Vanliga besvär hos våra patienter är plantarfascit (hälsporre), hälsenesmärta, stukade fötter och specifik rehabilitering efter operation hos någon av våra fotkirurger.

Ta gärna med dig mjuka kläder som du kan röra dig i vid besöket då en stor del av behandlingen består av träning och rörelse.

Välkommen!

Gipsinformation

Information till dig med gips
Du har fått gips som en del i din behandling. Hur länge ditt gips ska sitta får du instruktion om av din läkare. Ett gips är sällan bekvämt, det kan skava lite och efter ett tag också glappa, det är normalt.

Belastning
Det tar 24 timmar för gipset att torka, först därefter är det belastningsbart (om du får belasta)
Gipset torkar fortare om du har det öppet utan kläder, filt eller dylikt
När du belastar gipset ska du ha en sula/gipssko på, både ute och inne
Om du får belasta, använd ändå kryckor, det minskar risk för skavsår och gipset håller bättre
Ta på en sko på andra foten så minskar du benlängdsskillnaden och snedbalastning
Högläge
Det är viktigt att du håller den gipsade kroppsdelen högt, gärna över hjärthöjd. Lägg kuddar under madrassen i sängen
Vifta med tårna, cykla i luften, böj och sträck knät, gör detta minst 5 min varje vaken timme. Du minskar risken för svullnad, smärta och risk för blodpropp och ökar dina chanser till bra rehabilitering
Skötsel
Håll gipset så torrt och rent som det går
Skydda gipset vid dusch. Plastskydd finns att köpa på apotek och i sjukvårdsaffärer men en stor plastpåse och silvertejp går utmärkt
Tvätta tår och håll rent och torrt mellan tårna för att minska risken för svampinfektion
Kontakta oss dagtid om gipset går sönder
Mindre tryck eller skav kan lindras om man kilar in lite bomull
Kontakta oss
Om du får kraftig värk i vad och/eller lår som inte viker vid högläge och smärtstillande
Om du får hög feber, över 38 grader, utan andra infektionstecken
Om du får andningsproblem
Om du får skav som känns som blåsor
Om gipset blir mycket blött eller går mycket sönder
Ta gärna med och lämna din gipssula och kryckor när du kommer på ditt återbesök.

Vid symtom dagtid kontakta vår mottagning.
Vid mer akuta symtom kväll eller helg har du som genomgått en operation hos oss möjlighet att kontakta vår jourhavande läkare per telefon. Telefonnumret till jourhavande läkare finner du i informationsmaterialet som lämnats ut till dig i samband med din operation.
Vid akuta kraftiga symtom ber vi dig kontakta närmaste akutmottagning.

Fotkirurgi

Inom fot- och fotledskirurgi görs de flesta ingrepp för att minska smärta, öka möjlighet till smärtfri förflyttning och för att kunna använda skor utan problem. Många ingrepp görs pga symtom från förslitning (artros), skador, medfödda missbildningar, reumatiska sjukdomar, neuromuskulära sjukdomar och idrottsrelaterade skador.

 

Ingrepp i fotleden och bakfot görs både som dagkirurgiska ingrepp och som större slutenvårdsingrepp såsom steloperationer, utbyte av fotled till fotledsprotes, korrigering av större felställningar och sentransfereringar vid neuromuskulära åkommor, är bara några exempel.

Framfotsingrepp görs i huvudsak som dagkirurgiska ingrepp, exempel på dessa är hallux valgus, hallux rigidus, hammartå, Mb Mortons och ganglion.

Stor kompetens om fotkirurgiska patienters behov finns hos anestesiklinikens personal. Regelmässigt får alla patienter opererade med större ingrepp smärtblockad under operationen vilket ger effekt också i det postoperativa förloppet. Detta möjliggör en snabb och säker rehabilitering.

Rökstopp inför operation

Rökstopp bör ske 4 veckor innan operationen och vara under hela läknings-processen, dvs 4 veckor efter ingreppet.

Rökare kommer informeras om förhöjd komplikationsrisk och erbjudas information om var de kan vända sig för rökavvänjningsbehandling.

Rökstopp inför operation minskar risken för komplikationer som infektion, sårläkningsstörning och blodpropp med 50 procent. Därför har Svenska läkaresällskapet och Svenskt kirurgiskt råd som består av alla kirurgiska specialistföreningar, tagit ett principbeslut om att verka för det avgränsade målet att alla operationer ska bli rökfria.

Sluta röka linjen: http://slutarokalinjen.se

Före operation

Du kan själv förbereda dig på bästa sätt innan operationen och vara i så god form som möjligt för att minimera alla risker.

Som nyopererad i foten går man helst inte så mycket, ordna det praktiskt hemma så att du inte behöver gå så mycket första dagarna och så att du kan ha bekvämt med foten i högläge. Höj gärna fotändan i sängen (lägg kudde under madrassen) speciellt första veckan. Högläge minskar inte bara svullnad utan också smärtan efter operationen.

Fyll på kylskåp och skafferi innan operationen.

Frisk
Om du ska göra en planerad operation så är det viktigt att du är så frisk som möjligt. Viktigt att du inte har någon pågående infektion som exempelvis förkylning, magsjuka eller urinvägsinfektion.

Om du har högt blodtryck är det viktigt att du tar din medicin och ligger så normalt i blodtryck som möjligt, gör gärna en extra kontroll innan operationen.

Har du diabetes måste du informera din opererande läkare om det för speciella förberedelser.

Har du blodförtunnande behandling måste du informera om det också.

Sår
Sårinfektion är den vanligaste komplikationen efter operation. Har du ett sår eller en pågående hudinfektion ökar den risken. Det är därför viktigt att du inte har sår, utslag, eksem eller infektion på den fot du ska operera, vid tveksamhet hör av dig till oss. Även små sår i operationsområdet kan medföra att operationen stryks.

Alkohol
Hög alkoholkonsumtion före operationen ökar risken för komplikationer så håll nere din alkoholkonsumtion innan operationen. Läs mer om detta här.

Dusch
Följ de duschföreskrifter du fått med din operationskallelse, det är viktigt att du använder Hibiscrub/Descutan enligt instruktion. Läs mer här.

Fasta innan operation
Följ de föreskrifter du fått med din operationskallelse, det är viktigt att du följer dessa annars finns risk att din operation skjuts upp.

Återbud
Om du får förhinder så boka av din operation så tidigt som möjligt så har vi chans att fylla din plats med nästa på väntelistan. Vid sent återbud utan medicinsk orsak kan vi komma att fakturera dig hela eller delar av operationskostnaden beroende på vilka regler ditt försäkringsbolag har.

Rökstopp inför operation
För att minska riskerna för komplikationer i samband med kirurgi rekommenderar vi alla våra patienter som ska genomgå planerad kirurgi att sluta röka.

Rökstopp bör ske 4 veckor innan operationen och vara under hela läknings-processen, dvs 4 veckor efter ingreppet.

Är du rökare informeras du om förhöjd komplikationsrisk och erbjuds information om var du kan vända dig för rökavvänjningsbehandling.

Rökstopp inför operation minskar risken för komplikationer som infektion, sårläkningsstörning och blodpropp med 50 procent. Därför har Svenska läkaresällskapet och Svenskt kirurgiskt råd som består av alla kirurgiska specialistföreningar, tagit ett principbeslut om att verka för det avgränsade målet att alla operationer ska bli rökfria.

Sluta röka linjen: slutarökalinjen.se

Efter operation

Efter operationen bör du åka hem direkt från oss och vila. Vi rekommenderar att du blir hämtad och få lite hjälp eftersom att du ska sitta med din fot i högläge så mycket som möjligt. Reglerna för ersättning för hemresa varierar mellan olika försäkringsbolag. Kontakta ditt bolag innan operationen så att du vet vad som gäller för dig.

Mjukt förband
Om du inte får gips får du ett mjukt förband. Närmast huden får du ett operationsförband som helst ska sitta på tills stygnen tas bort efter cirka två veckor. Om det blöder igenom när du är nyopererad, förstärker du själv förbandet med ytterligare kompresser och elastisk linda. Om förbandet är blodigt, blir mycket smutsigt eller vått, kan det senare byta ut det under rena förhållanden.

Gips
Gips kan ibland och trycka och skava och är sällan helt bekväma men det ska inte göra ont och kännas som att det skaver sår på foten, om du misstänker skavsår hör av dig till oss på kontorstid för råd. Känns gipset för litet vilket är ganska vanligt om foten svullnar, sätt upp foten högt (över hjärthöjd) och vila. Eftersom när foten svullnar av och musklerna minskar så blir gipset lite för stort, det fyller ändå sin funktion. Mer information finns i gipsföreskrifterna.

Ortos
Ortos en plaststövel som sätts på med kardborreband och som kan tas av vid dusch och när du sover, hör dig för vilka regler som gäller för dig. Med stöveln följer två stycken mjuka strumpor som tvättas och byts varje dag, allt för att minska risken för sårproblem.

Kryckor
Om du får belasta behövs som regel inga kryckor åtminstone inte inomhus. Måste du gå längre sträckor eller om du opererar bägge fötterna så kan kryckor vara bra, gåstavar kan också vara ett alternativ. Kryckor är ett bra hjälpmedel för att avlasta foten, få bättre balans och ibland när man inte kan eller får belasta på foten är det ett måste för att ta sig fram.

Ha gärna två kryckor för bästa stöd. Det finns broddar att sätta på under den hala årstiden. Kryckor kan köpas hos oss och kommer du via ett försäkringsbolag så betalar ofta dom för kryckorna.

Belasta/Skor
Oftast får man gå på foten och belasta så mycket som smärtan tillåter, använd i början den sandal du får av oss. Så fort du tagit stygnen kan du börja med andra skor, vanligtvis är en mjuk gymnastiksko bäst i början.

Övrigt
Om du uppskattar ditt hjälpbehov som extra stort efter operationen måste du kontakta biståndshandläggaren på din hemort för eventuell hemhjälp.

Toalettförhöjning, duschpall, rollator eller betastöd kan du också få hjälp med av arbetsterapeut på din vårdcentral.

Svullnad
Alla nyopererade fötter svullnar länge, mest i början och ibland i flera månader. Sitt med foten i högläge och höj gärna fotändan i sängen (lägg kudde under madrassen) speciellt första veckan. Högläge minskar också smärtan efter operationen. Använd stödstrumpor så fort du kan eller ha fot och underben lindade så länge svullnaden kvarstår.

Stödstrumpor
Motverkar effektivt svullnad, minskar smärta och ökar välbefinnandet efter operationen. Är bra att ta på så fort det går, oftast när man tagit bort stygnen efter ca 2 veckor. Finns att köpa på apotek, i sjukvårdsaffärer och välsorterade strumpbutiker.

Hygien
Håll förband/gips torrt och rent, skydda med plast vid dusch. Speciella plastskydd finns att köpa på apotek och i sjukvårdsaffärer men en plastkasse och silvertejp går lika bra. Man kan duscha eller bada hela foten när såret är helt läkt.

Stygn
Om du inte är gipsad så ska stygnen tas bort efter ca 2 veckor, det görs antingen hos oss eller hos din lokala distriktssköterska. Är du gipsad följer du de instruktioner du får av oss efteroperation.

Sår
Om du inte är gipsad så ska stygnen tas bort efter ca 2 veckor, det görs antingen hos oss eller hos din lokala distriktsköterska. Är du gipsad följer du de instruktioner du får av oss efter operationen.

Stift
Om du har stift i en tå ska du skydda stiftet så du inte av misstag drar ut det och så du inte gör illa dig själv på den vassa stiftänden.

Stift som sticker ut brukar tas bort efter 4-5 veckor, det görs på mottagningen och går fort och brukar inte göra ont, är du orolig för detta kan det vara bra att ta en värktablett i god tid innan.

Läkemedel
Lokalbedövningen du får vid operationen verkar i 6-8 timmar, innan bedövningen släpper bör du påbörja smärtlindrande behandling och vila med foten i högläge. Behovet av smärtlindring varierar, oftast behövs regelbunden smärtlindring några dagar men du kan ha ont längre tid. Recept på värktabletter skrivs ut inför operation och bör hämtas på apotek innan din operation. Oftast kan man fortsätta sin vanliga medicinering, vid tveksamhet fråga din läkare.

Värktabletter
Vanligtvis ges: Tablett Alvedon 500 mg 2 tabletter 4 gånger om dagen som bas, därtill kan man lägga en morfinliknande värktablett 5 mg morgon och kväll, denna kan dubbleras initialt om den smärtlindrande effekten uteblir. Mycket morfinpreparat ger ofta illamående. Alla dessa tabletter i kombination med att man sitter mycket stilla ger ofta som biverkan förstoppning, förebygg detta med kost exempelvis linfrö, katrinplommon och vid behov läkemedel mot förstoppning. Antiinflammatoriska läkemedel kan ibland också kombineras för ökad effekt.

Proppförebyggande
Om du fått proppförebyggande sprutor ska dessa tas en gång om dagen tills alla är slut.

Antibiotika
Antibiotika ges som behandling mot infektion, påverkar också våra tarmbakterier och ger som följd ont och ibland lös mage. Förebyggs genom att tillföra föda med exempelvis lactobaciller.

Sjukskrivning
Sjukskrivningens längd varierar med vilket slags arbete du har och vilket ingrepp som utförts men ofta behövs minst 2 veckors vila. Tungt stående/gående arbete kräver längre sjukskrivning. Sjukskrivning kan bytas ut mot taxiresor till och från arbetet, detta markeras på ditt sjukintyg och du får själv kontakta din arbetsgivare som betalar första 2 veckorna och Försäkringskassan därefter.

Bilkörning
Du bör vänta med att köra bil tills du slutat med starka värktabletter och tills du har kraft och funktion i din fot för att manövrera pedalerna. Har du automatväxlad bil kan du som regel köra betydligt tidigare.

Kontroller efter operation
Oftast kommer du tillbaka till din läkare 6 veckor efter operationen.

Eventuella komplikationer
Den vanligaste komplikationen är infektion, denna är oftast ytlig och kräver endast sårvård och undantagsvis antibiotika. Djup infektion är mycket ovanligt vid denna typ av operation. Mindre nervpåverkan med känselbortfall i operationsområdet förekommer. Blodpropp är ovanligt och motverkas med rörelseträning och högläge.

Om du misstänker en komplikation, hör av dig till oss.

FotCenter Stockholm
info.stockholm@fotcenter.nu
08-572 343 80

FotCenter Göteborg
info.goteborg@fotcenter.nu
031-389 62 90