Stressfraktur i fot eller fotled

Inledning
En stressfraktur är en fraktur som uppkommer vid överbelastning som intensivt promenerande, löpträning eller exempelvis vandring med tung packning. Andra bidragande orsaker kan vara användande av skor med otillräckligt stöd/stötdämpning, hårt underlag och benskörhet.

I foten är stressfraktur vanligast i strålbenen/metatarsalbenen, så kallade marschfrakturer, men stressfraktur kan uppstå i nästan vilket ben som helst.

Symtom
Första symtomet är smärta, initialt vid belastning, men kommer så småningom även i vila och efter avslutad ansträngning och belastning. Ömhet i området och svullnad är andra vanliga symtom.

Diagnostik
Typiska symtom och vanlig skelettröntgen räcker ofta som utredning. I tidiga fall syns inte frakturen och ibland ses den först när läkningsvävnad börjar synas på röntgen. Utredning med magnetkamera eller datortomografi behövs ibland.

Behandling utan operation
Ofta räcker avlastning med kryckor men gips eller ortos (plaststövel) används också, under 4-8 veckor. Typ och längd av behandling är individuellt och beror på graden av besvär, hur länge de varat samt vilket ben som är drabbat. Viktigt är att undvika den aktivitet som orsakade frakturen.

Behandling med operation
I ovanliga fall läker inte frakturen och då krävs operation. Vid operationen stabiliseras frakturen med platta och/eller skruvar och ibland lägger man in bentransplantat för att stimulera läkningen. Operationen avslutas med att foten gipsas, gipset förses med sula och man får oftast belasta.

Efter operationen vilar man med foten i högläge i cirka 1 timme och innan hemgång träffa man sin läkare för mer information om ingreppet och frågor kan besvaras.

Efter operationen
Belasta/Gips/Ortos
Efter operationen får du information om du får belasta i ditt gips, när du belastar ska då ha på den sula du fått med.

Hygien/Dusch
Håll gipset torrt och rent, skydda med plast vid dusch.

Läkemedel
Lokalbedövningen du får vid operationen verkar i 6-8 timmar, innan bedövningen släpper bör man påbörja smärtlindrande behandling och vila med foten i högläge. Behovet av smärtlindring varierar, oftast behövs smärtlindring några dagar. Recept på värktabletter skrivs ut vid operationen och kan hämtas på apoteket. Oftast kan man fortsätta sin vanliga medicinering, vid tveksamhet fråga din läkare.

Stygn
Efter ca 2 veckor tar man bort gipset och stygnen, antingen på din mottagning eller hos Distriktssköterskan. Ofta får man därefter en ortos/plaststövel.

Svullnad
Alla nyopererade fötter svullnar länge, ibland flera månader. Sitt med foten i högläge och höj gärna fotändan i sängen (lägg kudde under madrassen) speciellt första veckan. Högläge minskar också smärtan efter operationen. Använd stödstrumpor så fort du kan eller ha fot och underben lindade så länge svullnaden kvarstår.

Sjukskrivning
Sjukskrivningens längd varierar beroende på typ av ingrepp och vilket slags arbete man har.

Komplikationer
Den vanligaste komplikationen är infektion, denna är oftast ytlig och kräver endast sårvård och ibland antibiotika. Djup infektion är mycket ovanligt vid denna typ av operation. Mindre nervpåverkan med känselbortfall i operationsområdet förekommer. Blodpropp är ovanligt och motverkas med rörelseträning, högläge och ibland proppförebyggande sprutor.

Om det uppstår besvär efter operationen

Kontakta i första hand din behandlande klinik:

FotCenter Stockholm: 08 572 343 80

FotCenter Göteborg: 031 389 62 90

Ganglion

Inledning
Ganglion är en vätskefylld utbuktning från en led eller senskida, oftast stor som en ärta men den kan bli större.

Orsak
Orsaken är okänd men kan bero på artros i underliggande led men uppstår ofta utan orsak.

Symtom
Ganglion kan orsaka smärta eller obehag när den kommer i kläm i skor men är oftast mer kosmetiskt besvärande.

Behandling/Operation
Ganglion är helt ofarligt och kan försvinna av sig själv, vid besvär kan man operera bort det. Operation görs i lokalbedövning och ingreppet tar 15-20 minuter.

Efter operationen
Förband
Närmast huden har du ett operationsförband, som helst ska sitta på tills stygnen tas bort efter två veckor. Om det blöder igenom när du är nyopererad, förstärk förbandet med ytterligare kompresser och elastisk linda. Om förbandet är blodigt, blir mycket smutsigt eller vått kan det bytas under rena förhållanden.

Belasta/Skor
Man får gå på foten och belasta så mycket som smärtan tillåter.

Hygien/Dusch
Håll förbandet torrt och rent, skydda med plast vid dusch. Man kan duscha eller bada hela foten när såret är helt läkt.

Läkemedel
Lokalbedövningen du får vid operationen verkar i 6-8 timmar. Behövs värktabletter får du recept vid operationen. Oftast kan man fortsätta sin vanliga medicinering, vid tveksamhet fråga din läkare.

Stygn
Efter ca 2 veckor tar man bort stygnen antingen på din mottagning eller hos distriktssköterskan.

Svullnad
Alla nyopererade fötter svullnar länge, sitt med foten i högläge speciellt första veckan. Högläge minskar också smärtan efter operationen. Använd stödstrumpor så länge du svullnar.

Sjukskrivning
Sjukskrivning behövs sällan men beror på vilket arbete man har.

Komplikationer
Den vanligaste komplikationen är infektion, denna är oftast ytlig och kräver endast sårvård och undantagsvis antibiotika. Djup infektion är mycket ovanligt vid denna typ av operation. Mindre nervpåverkan med känselbortfall i operationsområdet förekommer. Blodpropp är ovanligt och motverkas med rörelseträning och högläge.

Om det uppstår besvär efter operationen
Kontakta i första hand din behandlande klinik:

FotCenter Stockholm 08 572 343 80

FotCenter Göteborg 031 389 62 90

CRPS – Complex Regional Pain Syndrom

Inledning
CRPS är ett långvarigt smärttillstånd som kan inträffa efter en skada eller en operation, en hand/arm eller fot/ben kan drabbas. Synonyma namn: FHS, Sudecks dystrofi, Sympatisk reflexdystrofi. Det finns CRPS 1 och CRPS 2.

Orsak
Orsaken är oklar, man kan se en förändring i nervsignalerna till och från foten, en neurogen inflammation och dysfunktion i det autonoma nervsystemet. Man vet inte i förväg vem som drabbas.

Symtom
Smärta.
Svullnad och stelhet.
Kontrakturer, svårighet med finmotorik.
Överkänslighet för kyla, värma, blåst, beröring och tryck
Foten känns varmare eller kallare än andra foten.
Färgförändringar i huden.
Ökad/minskad svettning.
Svaghet/darrningar.
Tunnare hud/naglar.
Ökad hårväxt.CRPS är förknippat med negativ påverkan på humör, sömn, arbete, relationer, sociala aktiviteter och förknippas med mycket oro.

Behandling
Erfarenhet har visat att tidigt insatt behandling av CRPS kan ge en snabbare läkning, kombinationsbehandling är att föredra. En del läker ut med vissa resttillstånd.

Läkemedel
Alvedon/Panodil.
Antiinflammatoriskt läkemedel typ Diklofenac.
Morfinliknande preparat.
Psykofarmaka ex Tryptizol vid nattliga besvär.

Sjukgymnastik och arbetsterapi
Rörelse- och känselträning, svullnadsbehandling, TENS, akupunktur, ortosbehandling.

Nervblockad
Utförs på smärtklinik.