Inledningledbandsskada

Stukad fotled är en vanlig skada då ett eller flera ledband tänjs ut, går av eller släpper med sitt fäste.

Akut är tryckförband, högläge och tidig rörelseträning med belastning viktigt.  I de allra flesta fall leder stukning inte till några bestående besvär men sjukgymnastrehabilitering, och stabiliserande bandage kan vara av värde.

Vid sena besvär i form av smärta, upphakningar och instabilitet kan ny belastad röntgen och remiss till ortoped/fotkirurg vara av värde. De patienter som inte blir bra kan förutom uttänjda ledband ha andra skador i fotleden.

Symtom

Akut: Svullnad pga blödning och smärta

Senare: Smärta vid belastning, upphakningar, instabilitet och inskränkt rörlighet.

Diagnostik

Akut: Ibland aktuellt med röntgen för att utesluta skelettskada.

Senare: Belastad röntgen och ibland krävs ytterligare utredning med MRI.

Behandling utan operation

Akut: Högläge, kompressionsförband och kyla. Stabiliserande bandage/otros. Tidig rörelseträning och belasta så mycket smärtan tillåter.

Senare: Träning av stabilitet hos sjukgymnast minst 3 månader eventuellt i kombination med antiinflammatorisk medicinering.

Behandling med operation

Innan operation är aktuellt bör rehabilitering hos sjukgymnast pågå minst 3 månader.

Vid operationen stramas ledbanden upp. Omkringliggande vävnad inspekteras och kombinerade skador åtgärdas samtidigt. Operationen utförs i narkos som ett dagkirurgiskt ingrepp och kombineras ibland med atroskopi.

Efter operation

Gips

På operationsavdelningen får du en gips med sula som är avtagbar. Ibland kan gips bytas ut eller ersättas med otros/bandage. Om du har otros får du i regel ta av denna och rörelseträna fotleden. På grund av svullnad i foten kan gipset trycka och göra ont, lägg då i första hand upp foten i högläge, om smärtan inte minskar kontakta ortopedmottagningen. Om gipset skaver så det känns som skavsår, kontakta ortopedmottagningen på kontorstid för ställningstagande till gipsbyte.

Mot slutet av gipstiden sitter gipset lösare det spelar oftast ingen roll.

Belasta

Vanligtvis får du belasta efter operationen.

Hygien/Dusch

Håll gips torrt och rent, skydda med plast vid dusch. Speciella plastskydd finns också att köpa på Apotek och i sjukvårdsaffärer

Läkemedel

Behovet av smärtlindring varierar och är individuellt. Kombinationsbehandling med antiinflammatoriskt läkemedel är vanligt, värktabletter kan minskas och bara tas vid behov efter några dagar. Recept på tabletter skrivs ut vid operationen och kan hämtas på apoteket. Oftast kan man fortsätta sin vanliga medicinering, vid tveksamhet fråga din läkare.

Stygn

Stygnen tas bort ca 3 veckor efter operationen.

Svullnad

Alla nyopererade fötter svullnar länge, ibland flera månader. Sitt med foten i högläge och höj gärna fotändan i sängen (lägg kudde under madrassen) speciellt första veckan. Högläge minskar också smärtan efter operationen. Använd stödstrumpor efter av gipsning eller ha fot och underben lindade så länge svullnaden kvarstår.

Sjukskrivning

Sjukskrivningens längd varierar beroende på typ av ingrepp och vilket slags arbete man har och ofta behövs kortare vila med foten i högläge. Tungt stående/gående arbete kräver ofta upp till 6 veckors sjukskrivning.

Kontroller efter operation

Första återbesök är efter 2-3 veckor med sårkontroll, borttagande av stygn och av- eller omgipsning. Gipset kan ibland ersättas av otros. Efter ca 6 veckor är det lämpligt med sjukgymnastik.

Komplikationer

Den vanligaste komplikationen är infektion, denna är oftast ytlig och kräver endast sårvård och endast ibland antibiotika. Djup infektion är mycket ovanligt. Om du misstänker infektion (mer ont, feber, allmän sjukdomskänsla) kontakta ortopedmottagningen. Mindre nervpåverkan med känselbortfall i operationsområdet förekommer. Blodpropp är ovanligt och motverkas med rörelseträning, belastning och högläge.

Om det uppstår besvär efter operationen

Kontakta i första hand din behandlande klinik:

FotCenter Stockholm 08 572 343 80

FotCenter Göteborg: 031 389 62 90

Klicka här för att läsa texten i PDF-format

Hälsenetendinopati – Achillestendinopati

Inledning

Hälsenebesvär drabbar oftast senans mittdel och är en överbelastning mitt i hälsenan som ger smärta och förtjockning av själva senan. Symtomen startar ibland efter mindre skada eller vid ren överansträngning. Det finns en tydlig koppling till fysisk aktivitet där löpning och racketsporter är dominerande. Diagnosen förekommer i alla åldrar.

Symtom
Smärta och stelhet speciellt på morgonen och igångsättnings ont efter vila, symtomen minskar oftast efter en tids aktivitet.

Diagnostik
Diagnosen ställs vid undersökning, man kan känna en spolformad förtjockning mitt på senan, ca 2-6 cm ovan fästet mot hälen.

Behandling utan operation
Träning och smärtbehandling rekommenderas alltid som primär behandling. Aktiv vila från smärtutlösande aktiviteter, sko modifiering och eventuellt kil i sko eller klackförhöjning är bra. Den viktigaste behandlingen är kontrollerad träning som bör ges under ledning av fysioterapeut under minst 3 månader. Även träning för att öka styrka och uthållighet gynnar senans läkning.

Behandling med operation
Blir aktuell först när icke kirurgisk behandling inte gett tillfredsställande resultat och är numera ganska ovanligt.

För ytterligare detaljer se ”Kallelse till operation”

Efter operation
Vårdtid
Vanligtvis görs detta som dagoperation i narkos, dvs man åker hem samma dag.

Gips
Behövs sällan utan underbenet lindas efter operationen fram tills stygnen tas bort.

Belasta
Vanligtvis får du belasta.

Hygien/Dusch
Håll förbandet torrt och rent, skydda med plast vid dusch. Speciella plastskydd finns också att köpa på Apotek och i sjukvårdsaffärer.

Läkemedel
Behovet av smärtlindring varierar och är individuellt. Kombinationsbehandling med antiinflammatoriskt läkemedel är vanligt, värktabletter kan minskas och bara tas vid behov efter några dagar. Recept på tabletter skrivs ut vid operationen och kan hämtas på apoteket. Oftast kan man fortsätta sin vanliga medicinering, vid tveksamhet fråga din läkare.

Stygn
Stygnen tas bort ca 3 veckor efter operationen.

Svullnad
Alla nyopererade fötter och underben svullnar länge, ibland flera månader. Sitt med foten i högläge och höj gärna fotändan i sängen (lägg kudde under madrassen) speciellt första veckan. Högläge minskar också smärtan efter operationen. Använd stödstrumpor eller ha fot och underben lindade så länge svullnaden kvarstår.

Sjukskrivning
Sjukskrivningens längd varierar beroende på typ av ingrepp och vilket slags arbete man har och ofta behövs kortare vila med foten i högläge. Tungt stående/gående arbete kräver ofta upp till 6 veckors sjukskrivning.

Kontroller efter operation
Återbesök planeras efter 2-3 veckor med sårkontroll och borttagande av stygn och därefter är det lämpligt med rehabilitering gärna med hjälp av fysioterapeut.

Komplikationer
Den vanligaste komplikationen är infektion, denna är oftast ytlig och kräver endast sårvård och endast ibland antibiotika. Djup infektion är mycket ovanligt. Om du misstänker infektion (mer ont, feber, allmän sjukdomskänsla) kontakta ortopedmottagningen. Mindre nervpåverkan med känselbortfall i operationsområdet förekommer. Blodpropp är ovanligt och motverkas med rörelseträning, belastning och högläge.

Om det uppstår besvär efter operationen
Kontakta i första hand din behandlande klinik:

FotCenter Stockholm 08-572 343 80

FotCenter Göteborg 031-389 62 90

Hälseneinsertalgi – Inflammation i hälsenefästet

Inledning
Achillesinsertalgi är en inflammation i hälsenans infästning i hälbenet och ofta inflammation i slemsäckarna runt fästet och en benpåbyggnad med ökad kontur av hälbenet.

Symtom
Symtomen har en tydlig koppling till fysisk aktivitet, framför allt löpning och racketsporter. Ont och svullnad runt hälsenefästet vid belastning, morgonstelhet, igångsättningssmärtor och ont efter träning/ansträngning är typiska symtom. Skor som trycker på hälen kan vara en del i uppkomstmekanismen.

Diagnostik
Diagnostiken är klinisk, man finner vid undersökning ett ömmande, uppdrivet fäste ofta med inflammation. Röntgen och ibland MRT kan vara av värde inför en eventuell operation.

Behandling utan operation
Träning och smärtbehandling rekommenderas alltid som primär behandling, helst då ledd av fysioterapeut i minst tre månader. Aktiv vila från smärtutlösande aktiviteter, att anpassa skor, använd skor med mjuk hälkappa och/eller lästa ut skor hos skomakare är också bra.

Behandling med operation
Blir aktuell först när icke kirurgisk behandling provats och när man på röntgen ser en prominent benutväxt sk Haglunds deformitet och ibland kalk i hälsenefästet. Ofta görs operationen i bukläge med narkos, man mejslar av det bakre hörnet på hälen, tar bort förkalkningar och de inflammerade slemsäckarna. För att komma åt lossas ofta en del av hälsenefästet och gips/orthos behövs därför efter operationen under läkningstiden.

För ytterligare detaljer se ”Kallelse till operation”

Efter operation
Vårdtid
Vanligtvis görs detta som dagoperation, dvs man åker hem samma dag.

Gips
På operationsavdelningen får du gips med sula som är avtagbar. Ibland kan gips bytas ut eller ersättas med orthos/bandage. Om du har orthos får du i regel ta av denna och rörelseträna fotleden. På grund av svullnad i foten kan gipset trycka och göra ont, lägg då i första hand upp foten i högläge, om smärtan inte minskar kontakta FotCenter. Om gipset skaver så det känns som skavsår, kontakta FotCenter på kontorstid för ställningstagande till gipsbyte. Mot slutet av gipstiden sitter gipset lösare det spelar oftast ingen roll.

Belasta
Vanligtvis får du belasta.

Hygien/Dusch
Håll gips torrt och rent, skydda med plast vid dusch. Speciella plastskydd finns också att köpa på Apotek och i sjukvårdsaffärer.

Läkemedel
Behovet av smärtlindring varierar och är individuellt. Kombinationsbehandling med antiinflamatoriskt läkemedel är vanligt, värktabletter kan minskas och bara tas vid behov efter några dagar. Recept på tabletter skrivs ut vid operationen och kan hämtas på apoteket. Oftast kan man fortsätta sin vanliga medicinering, vid tveksamhet fråga din läkare.

Stygn
Stygnen tas bort ca 3 veckor efter operationen.

Svullnad
Alla nyopererade fötter svullnar länge, ibland flera månader. Sitt med foten i högläge och höj gärna fotändan i sängen (lägg kudde under madrassen) speciellt första veckan. Högläge minskar också smärtan efter operationen. Använd stödstrumpor efter avgipsning eller ha fot och underben lindade så länge svullnaden kvarstår.

Sjukskrivning
Sjukskrivningens längd varierar beroende på typ av ingrepp och vilket slags arbete man har och ofta behövs kortare vila med foten i högläge. Tungt stående/gående arbete kräver ofta upp till 6 veckors sjukskrivning.

Kontroller efter operation
Första återbesök är efter 2-3 veckor med sårkontroll, borttagande av stygn och av- eller omgipsning. Gipset kan ibland ersättas av orthos. Efter ca 6 veckor är det lämpligt med sjukgymnasik.

Komplikationer
Den vanligaste komplikationen är infektion, denna är oftast ytlig och kräver endast sårvård och endast ibland antibiotika. Djup infektion är mycket ovanligt. Om du misstänker infektion (mer ont, feber, allmän sjukdomskänsla) kontakta ortopedmottagningen. Mindre nervpåverkan med känselbortfall i operationsområdet förekommer. Blodpropp är ovanligt och motverkas med rörelseträning, belastning och högläge.

Om det uppstår besvär efter operationen
Kontakta i första hand din behandlande klinik:

FotCenter Stockholm 08-572 343 80

FotCenter Göteborg 031-389 62 90

Fotledsartros
Broskförslitning i fotledenfotledsartros

Inledning
Artros (broskförslitning) i fotleden förekommer efter skador, vid reumatiska sjukdomar och ibland utan känd orsak. fotledsartros

Symtom
De vanligaste symtomen är stelhet, belastningssmärta och värk, ibland kan det förekomma felställning så man upplever snedhet och instabilitet i fotleden. Många är också svullna till och från. Symtomen kan variera mycket över tiden och en ”artrosled” kan i perioder vara besvärsfri, men är också känslig för belastning och skador.

Diagnostik
Utredning startar alltid med en belastad röntgen av fot och fotled, ibland behövs komplettering med CT eller MRI.

Behandling utan operation
Man börjar alltid behandlingen utan operation:

– Sjukgymnastik med träning för att stärka fotens muskulatur och balans.
– Ortopedtekniska hjälpmedel (skor, inlägg, bandage).
– Värktabletter och/eller antiinflammatoriska läkemedel samt eventuellt cortisoninjektion i leden.
– Avlastning med käpp eller krycka.

Hjälper inte ovanstående behandling kan man överväga operation.

Behandling med operation
Lindrig artros kan ibland behandlas med titthålskirurgi. Smärta vid svår artros kan lindras med operation man kan då välja mellan steloperation eller fotledsprotes. Val av metod sker i samråd mellan patient och kirurg.

Vanligtvis kvarstannar man någon natt efter operationen.

Förberedelser inför operation
Hjälpmedel
Om du har problem att klara dig hemma med att ta dig i och ur säng, upp och ner från toalett/stol, tvätta dig eller klä på dig ta kontakt med arbetsterapeut/biståndsbedömare på din vårdcentral före operationen för att du skall få de hjälpmedel du kan tänkas behöva efter din operation.

De hjälpmedel som kan komma ifråga är toalettförhöjning, duschpall, rollator, kryckor, betastöd eller transportrullstol.

Hemhjälp
Om du tror dig behöva hjälp i hemmet och inte har anhöriga, kontakta biståndsbedömare på din vårdcentral.

Efter operation
Vårdtid
Vanligtvis stannar man på vårdavdelningen i 1-2 dagar

Gips
På operationsavdelningen får du gips och senare en sula under gipset som är avtagbar. På grund av svullnad i foten kan gipset trycka och göra ont, lägg då i första hand upp foten i högläge, om smärtan inte minskar kontakta mottagningen. Om gipset skaver så det känns som skavsår, kontakta vår mottagning på kontorstid för ställningstagande till gipsbyte. Mot slutet av gipstiden sitter gipset lösare det spelar oftast ingen roll.

Protes: Gips tid ca 6 veckor

Steloperation: Gipstid ca 10-12 veckor

Belasta
Protes: Får vanligtvis belasta till smärtgränsen direkt efter operationen.

Steloperation: Får vanligtvis belasta efter halva gipstiden.

Hygien/Dusch
Håll gips torrt och rent, skydda med plast vid dusch, enklast är plastkasse och silvertejp men speciella plastskydd finns också att köpa på apotek och i sjukvårdsaffärer.

Läkemedel
Behovet av smärtlindring varierar och är individuellt. De flesta patienter har en smärtkateter och får god smärtlindring direkt efter operationen. Fortsatt smärtlindring består av en kombination av läkemedel som minskas och bara tas vid behov efter några dagar. Recept på värktabletter skrivs ut vid operationen och kan hämtas på apoteket. Oftast kan man fortsätta sin vanliga medicinering, vid tveksamhet fråga din läkare.

Stygn
Stygn tas bort vid återbesöket på ortopedmottagningen ca 2-3 veckor efter operationen.

Svullnad
Alla nyopererade fötter svullnar länge, ibland flera månader. Sitt med foten i högläge och höj gärna fotändan i sängen (lägg kudde under madrassen) speciellt första veckan. Högläge minskar också smärtan efter operationen. Använd stödstrumpor efter avgipsning eller ha fot och underben lindade så länge svullnaden kvarstår.

Sjukskrivning
Sjukskrivningens längd varierar beroende på typ av ingrepp och vilket slags arbete man har men ofta behövs minst 2 veckors vila med foten i högläge. Tungt stående/gående arbete kräver ofta 3-4 månaders sjukskrivning.

Kontroller efter operation
Första återbesök till sjuksköterska är efter 2-3 veckor med av gips, sårkontroll och borttagande av stygn. Gips ersätts med ortos. Efter 6 veckor är det återbesök till läkare med kontroll och röntgen. För stelopererade patienter avgörs efter röntgen om belastning är tillåtet. Nästa återbesök är efter ytterligare 6 veckor. Efter avslutad immobilisering kan det vara motiverat med sjukgymnastrehabilitering.

Komplikationer
Den vanligaste komplikationen är infektion, denna är oftast ytlig och kräver endast sårvård och endast ibland antibiotika. Djup infektion är mycket ovanligt. Om du misstänker infektion (mer ont, feber, allmän sjukdomskänsla) kontakta ortopedmottagningen. Mindre nervpåverkan med känselbortfall i operationsområdet förekommer. Blodpropp är ovanligt och motverkas med rörelseträning och högläge, detta instruerar sjukgymnasten dig om på vårdavdelningen. Du får också en daglig förebyggande blodproppsspruta.

Om det uppstår besvär efter operationen
Kontakta i första hand din behandlande klinik:

FotCenter Stockholm 08-572 343 80

FotCenter Göteborg 031-389 62 90