Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Specialist i ortopedi

Vasileios Lempesis

Ortopedspecialist sedan 2013 med inriktning fot- och fotledskirurgi. Han disputerade 2018 vid Lunds Universitet. Har är utbildad på Skånes Universitetetssjukhus i Malmö där han fortfarande delvis tjänstgör. Vasileios har en bred kompetens i fot och fotledens skador, sjukdomar och deformiteter.

Jobbar på klinik: