Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Specialist i ortopedi

Shadi Ghasemi Jahani

Specialist i ortopedi sedan 2006. Tjänstgjort i Kungälv 2006–2015 som allmänortoped med inriktning på protes, ryggkirurgi och fotkirurgi. Arbetade på Frölunda Specialistsjukhus som överläkare inom fot och handkirurgi mellan 2015-2017. Shadi har disputerat inom ortopediområdet om artrosförändringar i armar och ben hos neurosedynskadade personer i Sverige. Hon arbetade inom SU/ Mölndal med benförankrade proteskirurgi och inom Centrum för avancerad rekonstruktion av extremitet mellan 2017 och 2019. Shadi har en bred kompetens i fotens och fotledens skador, sjukdomar och deformiteter.

Jobbar på klinik: