Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Operationssjuksköterska

Nathalie Savander

Nathalie har tidigare arbetat med bröstkirurgi och plastikkirurgi i Helsingfors. Hon har även arbetat på handkirurgiska operationsavdelningen på Södersjukhuset. Nathalie började arbeta på FotCenter 2018.

Jobbar på klinik: