Operationssjuksköterska

Maria Redhe

Sjuksköterskeexamen 1996
Operationssjuksköterska sedan 1999
Började på Södersjukhuset och har sedan jobbat med hand och fotkirurgi senaste åren, arbetade på Handcenter när det startade på Drottninggatan och nu åter i koncernen på Fotcenter.
Arbetar både på operation och på mottagningen.

Jobbar på klinik: