Står du i vårdkö för besvär med fot/fotled? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Fysioterapeut

Jasmina Zuher

Jasmina tog sin sjukgymnastexamen 2005 och sedan dess arbetat som fysioterapeut inom primärvård och slutenvård, varav sju år på ortopeden SUS Malmö/Lund där Jasmina har specialiserat sig på fot med mjukvävnadsskador, frakturer samt postoperativ rehabilitering.