Narkossjuksköterska

Helen Uhlin

Helen Uhlin är utbildad anestesisjuksköterska vid Karolinska Institutet i Stockholm med examen 2004.

Hon har lång erfarenhet av akutsjukvård samt privat vård. Arbetat med utveckling inom hygien och miljö.

Helen började arbeta på FotCenter 2019.

 

Jobbar på klinik: